Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 20.10.2022. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Gradačca u naseljima: Toke, Jelovče selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Zaimovići i Jasenica u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Lukavca u dijelu naselja Vijenac (Stambene) i dijelu naselja Babice (vikend naselje Babići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kladanj:

– u naseljima: Rogoze, Vranovići, Mladovo, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače i Hotemu vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Progres,Gojsalići i Mesnjača u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Fahras,Starič, Ravne, Turalići i Trnovače Kladanjske u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Progres,Hidrotehnika, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Podglavica, Ujiča, Vučinići, Kovačići, Karaula i Tunel Karaula sjever u vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

– u ulicama: 16. Muslimanske Brigade, Drum Borak i Avdage Hasićau vremenu od 14:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Hrastovac, Crkvište, Duga Mahala, Srmać, Tisovac i Plahovići u vremenu od 15:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Avdage Hasića i Fadila Kurtagića u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

Dana 21.10.2022. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Crno blato, Hidani, Bakaluše, Nikolici, Petrovici, Breške, Dvor, Lameši, Lameši Pavici, Cerik, Brusnica, Obodnica, Donja Obodnica, Avdibašici, Solina škola, Brdani, Solina most, Sekin, Martinovici, Dokanj, Dokanj Polje, Milošici, Kozlovac, Dolovi, Svojtina, Mala Solina, Donja Grabovica, Gornja Grabovica, Srednja Grabovica, Tetima, Solina čitaonica, Solina, Izbjeglicko naselje i Vojna povremeni kratkotrajni prekidi u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Vrapče u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u ulici Rudolfa Vikića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Grada Lukavca:

– u naseljima:

Gornje i Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak do Hodžića i dijelovi naselja Puračić, Caparde i Prosine u vremenu od 09:30 do 10:30 sati.

– u naseljima:

Gnojnica; Berkovica; Kruševica; Dobošnica Donja, Srednja i Gornja; Krtova I i II; Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 u vremenu od 10:30 do 11:30 sati

3. Grada Srebrenika:

– u naselju Gulami u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naselju Ibrići u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u naselju Sladna Skopljaci – Panjđurište u vremenu od 11:30 do 12:30 sati,

– u naselja Sladna kod benzinske pumpe u vremenu od 12:30 do 14:00 sati,

– u naselju Vikale u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.