Planska isključena električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 16.10.2022. godine (nedjelja) na području:
1. Grada Gradačca u naseljima Sibovac vodovod i Škorići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Huremi, Zubovo Brdo, Badelka,Mustafići,Vrela, Hrgovi,Gornji, Ormanica, Jošak, Dežići, Hujdurovići, Radići, Tutnjevac,Cerik, Špionica Srednja i Špionica Centar u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 17.10.2022. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Trnovac, Bogumilska, Pavkuša i Džindić Mahala u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,
– u ulicama: 26. Avgusta i Omladinska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.
2. Grada Živinica u naseljima: Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, i Pranjići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
3. Općine Kladanj u naseljima: Stupari, Dubrava, Prijanovići, Trnovače, Noćajevići, Krivajevići, Suha, Brlošci, Gojakovići, Tarevo, Čifluk, Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.