Peleta u BiH nedostaje jer nema sirovine

Ključni problem proizvođača peleta u Republici Srpskoj je nedostatak osnovne sirovine zbog čega još nisu uspjeli da podmire sve potrebe domaćeg tržišta.

Istakao je to za “Glas” predsjednik Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović nakon sastanaka održanog u petak na kojem su proizvođači razgovarali o problemima ove grane drvne industrije.

“Analizirali smo najavu o mogućem produženju odluke za izvoz peleta do kraja godine, identifikovali stvarne probleme naše industrije i zaključili da je nedostatak sirovine najveći. Čak i pored zabrane izvoza oblovine, koja je na snazi već gotovo tri mjeseca, imamo ogromne probleme sa nepoštovanjem ugovora za dovoz sirovine zbog čega radimo sa manje od 50 odsto kapaciteta”, žali se Ivanović i dodaje da drvoprerađivači smatraju da odluka o zabrani izvoza oblovine treba biti trajna.

On je istakao da su i pored nedostatka sirovine uspjeli da ispoštuju 90 odsto narudžbi domaćih kupaca po cijenama koje su važile tokom narudžbe.

“Da imamo sirovine mogli bismo isporučiti i ogrev kupcima koji čekaju. Nijedan sertifikovani proizvođač u BiH nema robe na zalihama, jer kako pelet izlazi iz proizvodnje tako se tovari na kamione i isporučuje kupcima”, priča Ivanović i navodi da je dio tržišta u BiH neuređen, te da nesertifikovani proizvođači, koji su i trgovci, limitiraju isporuke.

Ivanović uvjerava da tržište BiH neće još dugo ostati “gladno” peleta, te da će ogrev do najkasnije kraja oktobra dobiti i preostali kupci.

“Rezultati odluke o zabrani izvoza, koja ističe za desetak dana, zaista su postignuti, domaće tržište je ubrzano snabdjeveno, a oni koji nisu čekaju da cijena padne na 350 KM što je nemoguće, jer su trenutni troškovi proizvodnje peleta od 450 do 480 KM. Ako nas država ograniči s cijenom koje nije rentabilna, staćemo sa proizvodnjom, niko neće raditi sa gubitkom”, kaže Ivanović.

Konstantno insistiranje na izvozu, uprkos tome što na domaćem tržištu uspijevaju prodati sve što proizvedu, Ivanović pravda razlikom u visini zarade, ali i poštivanjem ugovora prema ino-kupcma.

“Proizvođači postižu nisku maržu kada se uzmu u obzir cijene po kojima se prodaje pelet u BiH.  Na izvozu insistiramo, jer imamo i dugogodišnje ugovore sa ino-kupcima i ne možemo ostaviti te ljude na cjedilu naročito jer su održavali našu proizvodnju i kada nije bilo potražnje za peletom u BiH. Takođe, kao ozbiljan dobavljač peleta imamo priliku da se pozicioniramo u Evropi koja je gladna energije”, rekao je Ivanović i dodao da su svi sertifikovani proizvođači peleta u BiH spremni da drže niske cijene ovog energenta na domaćem tržištu, a da im se omogući izvoz kako bi prodali viškove i ostvarili dodatni profit na ino-tržištu.

Još jednom je upozorio da će dio proizvođača biti primoran da obustavi rad ako odluka o zabrani izvoza bude produžena.

Plate

Goran Ivanović kaže da preduzeća koja se bave proizvodnjom peleta zapošljavaju nekoliko hiljada radnika kojima isplaćuju plate iznad prosjeka u drvnoj industriji i u Republici Srpskoj.

“Oprema s kojom radimo je veoma skupa, investicije su bile velike, neke kolege podizale su kredite da nabave sve mašine, sada moraju vraćati rate, a o tome, kao i o našim radnicima, niko ne razmišlja”, priča Ivanović.