Pandemija se odrazila na Budžet TK: Utvrđen Nacrt za narednu godinu

Pandemija korona virusa negativno je uticala na zdravlje ljudi, ali i na ekonomiju. Privrednici u Tuzlanskom kantonu pretrpili su velike finansijske štete. To je sada vidljivo i u projekcijama budžeta za narednu godinu. Naime, prihodi, primici i zaduživanja Budžeta za 2021. godinu predviđena su u iznosu od 427 miliona KM.

”I to je za tri miliona 785 hiljada KM manje nego što je bio plan za 2020. godinu. Projekcije su takve da možemo očekivati prihode od indirektnih poreza u iznosu od 202 miliona 322 hiljade KM. Podsjetit ću da su prihodi bili 246 miliona KM u 2019. godini. Što znači samo po ovom osnovu 44 miliona KM u Budžetu je manje,” rekao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Nacrt Budžeta je danas usvojen na sjednici Vlade i sada će ga razmatrati poslanici u Skupštini kantona. Njime se predviđa 600 hiljada maraka za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 500 hiljada maraka bit će izdvojeno za sufinansiranje nabavke medicinske opreme, a 100 hiljada za izgradnju Centra za autizam. Budžetom su predviđeni kapitalni transferi od 17 miliona maraka.

”Ovdje je jako bitno i napomenuti da smo mi i sredstva od MMF-a onih 39 miliona KM, prihodovali 20 miliona, čuvajući se za sljedeću godinu pa smo planirali i 19 miliona KM planirali trošiti u narednoj godini,” dodaje ministar finansija.

Vlada je također danas dala i saglasnost za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, resorno ministarstvo će osigurati novčana sredstva za subvencioniranje godišnje kamatne stope od 2,95%.

”Planira se iz ovih sredstava banke u iznosu od 60,5 miliona KM plasirati sredstva za narednu godinu i po. Ovdje je bitno napomenuti da je subvencioniranje u visini od 2,1 milion KM gdje je grejs period do 12 mjeseci za privredne subjekte sa područja TK. Otplata kreditnih sredstava, znači pojedinačnih, ide do 72 mjeseca,” kazao je Rijad Bašić, pomoćnik ministra privrede TK.

Iz ministarstva privrede ističu i da je objavljen javni poziv za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU fondova u iznosu od 150 hiljada KM, dok su kao još jedan vid podrške privredi povećana i finansijska sredstva sa pozicije ”podrška razvoju kantona”.

”Povećan je iznos od milion KM na poziciju podršku kantona koja iznosi pet miliona 170 hiljada KM. Već je rečeno da su dva miliona izdvojena za sufinansiranje kamata… Dok je znači ostali dio znači 2 miliona 140 hiljada KM na kojem se nalazi povećanje od milion KM, raspoređen mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala,” rekla je Adisa Gotovušić, ministarstvo privrede TK.

Osim Nacrta budžeta, razmatranja ekonomske situacije u kantonu, danas je na sjednici Vlade razmatrana i sigurnosna situacija sa fokusom na priliv migranata. Tako su, prema podacima MUP-a, na području kantona u oktobru evidentirana 584 migranta, što je u odnosu na septembar, kada ih je bilo više od 1100, znatno smanjenje broja ilegalnih migranata na području kantona. Sigurnosna situacija je zato stabilna, poručeno je danas, a to je i proizvod pojačanog prisustva policijskih službenika na mjestima koje migranti koriste prilikom ulaska na područje Tuzlanskog kantona.

(RTV SLON)