Ove sezone 13 lakših intervencija spašavanja iz vode

U toku sezone brojni gosti posjećuju Panonska jezera. Zahvaljujući spasiocima koji budno prate šta se dešava u jezerima kao i ponašanje posjetilaca na plaži, nema ozbiljnih problema.

Prema riječima direktora Panonike Maida Porobića, česta je nepažnja roditelja male djece

– Imali smo 13 intervencija spašavanja iz vode (lakših) bez potrebe asistencije Hitne pomoći i Doma zdravlja. Uobičajeni su problemi, rad na visokim temperaturama, neinformisanost gostiju o potrebi pridržavanja kućnog reda, nepažnja roditelja sa malom djecom (česta su traženja izgubljene djece), kazao je Porobić.

Sezona je još uvijek u toku, ali i ove godine je potvrđeno koliko je značajno prisustvo spasilaca kao i medicinskog tima. Na ulaznim kapijama istaknuta su pravila ponašanja, koja se trebaju poštovati, prije svega radi lične sigurnosti.

(S.M. Tuzlarije)