Otvorena grupna izložba slika, grafika i objekata umjetnika iz Sarajeva u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ Tuzla

Kontinuirano organizovanje izložbi u Ateljeu “Ismet Mujezinović“ u sklopu Centra za kulturu Tuzla uvrstilo je i izložbu sarajevskih umjetnika koji su se predstavili tuzlanskoj publici sa svojim raznolikim djelima , različitih likovnih pravaca, sa slikama, grafikama i objektima.
Na izložbi je predstvljeno oko 30 djela, slika, grafika i objekata, koje je najavila na otvaranju izložbe kustosica Centra za kulturu Tuzla, Amra Čebić, a na otvaranju su govorili i akademski slikar i kustos Međunarodne galerije portreta Tuzla, Samir Sufi i jedan od učesnika izložbe Admir Mujkić koji je otvorio izložbu.
Izložba je zainteresovala sa svojom neobičnošću oblikovanja i stvaranja raznih objekata kojih nema na ovim prostorima, što su udruženo tri slikara iz Sarajeva  Amer Hadžić, Admir Mujkić i Salim Pezić predsttavili tuzlanskoj publici. Djela sva tri slikara su vezana za grafiku , svaki u različitom predstavljanju , a u katalogu koji je prateći uz izložbu svakako ostavljeno je o umjetniku i na ovan način zabilješka o svakom predstavljenom umjetniku.
Tako je istaknuto, da je Amer Hadžić rođen u Sarajevu , gdje je završio i Osnovnu i Srednju školu primjenjene umjetnosti , odsjek reklamne grafike u klasi profesora Salima Obralića 2010 godine, nakon čega je postdiplomski studij 2012 godine. Izlagao je svoja djela više puta samostalno i na međunarodnim izložbama, projektima, simpozijima i likovni kolonijama.Član je ULU HKD Od 2009 godine, a od 2011 član je ULU BiH.Zaposlen je na Akademiji likovne umjetnosti u Sarajevu , odsjek Grafika.
Admir Mujkić je rođen 1972 godine u Sisku, Hrvatska.Diplomirao je Akademiji likovne umjetnosti  u Sarajevu, Odsjek za grafiku u klasi prof. Dževada Hoze. Na istoj akademiji je završio i postdiplomske studije gdje predaje na predmetima Grafiku i Grafičku tehnologiju.
Salim Pezić, rođen je 1995 godine u Neuwiedu (Njemačka). Osnovnu školu i Srednju primjenjenu završava u Sarajevu 2014 godine, odsjek slikrstvo, Likovnu akademiju umjetnosti završava u Sarajevu, gdje je diplomirao 2018 godine pod mentorstvom doc.mr. Admira Mujkića , gdje dobija priznanje jednog od najboljih studenata generacije i posebno priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu. Nakon ciklusa studija upisuje i master studij na Akademiji likovne umjetnosti u Sarajevu, a  2019 godine studira na odsjeku za Grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Bratislavi, Slovačka u klasi prof.dr.Roberta Jaukovića.Član je Udruženja likovnih umjetnosti BiH (ULUBiH).Zaposlen je na Akademiji likovne umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika.
Kako je u katalogu izložbe likovni kritičar, književnik i novinar Ahmed Burić zabilježio, da je izložba trojice autora sa odsjeka za grafiku, Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu, u Ateljeu Ismeta Mujezinović“ u Tuzli , asistenta Salema Pezića , Amera Hadžića i prof.Admira Mujkića moguće je promatrat iz različitih diskursa Pezićevi su radovi bazirani , da on pravi sliku u današnjem vremenu. Znakovi koji ga vode kroz to putovanje , ruke ljudi srednjovjekovlja ili biljeg koji nalazimo u detaljima vode onoga ko gleda sliku u pravcu moguće sinteze.Radovi Amera Hadžića čija struktura odaje ukorinjenost u jednom segmentu našeg svijeta , shodno duhu vremena.
Imaginari Admira Mujkića u ovoj se inkarnaciji razvio kako umjetnik naziva corpus separat. To su ribe , ribice i svojevrsni riblji krajolici i ribolikost kao rezultat svega, koja za grafike“seli“ u sliku i u skulpturu .Ribe jedan od praoblika života na planeti podsjećaju nas na vraćanju prapostanku , ali i razotkrivaju  kontekst u kojem je šutnja jedan od osnovnih principa današnjeg političkog trenutka. Na sve što nam se radi, uglavnom šutimo kao riba, većinom smo nijemi posmatrači devalvacije ljudskosti. Ne kaže se džaba, šutimo ko riba.U ovoj postavci ribe kao da govore, bojama i oblicima i umjetnik nam zapravo djelom i bivanjem govori „estetikom šutnje“ , kaže likovni kritičar Ahmed Burić.
Ova neobična izložba koja je zainteresovala publiku će biti otvorena do 28.2.2022 godine do kada se može pogledati.
 

Piše: Duška REBIĆ