Otvoren Kongres sa temom Medicinsko pravo u BiH, Ljekarske komore FBiH na Medicinskom fakultetu u Tuzli

U Tuzli je u toku drugi Kongres Ljekarske komore Federacije BiH sa temom „Medicinsko pravo u BiH“ .Ovo je prilika da se objedine više tema koji se tiču odnosa ljekara i pacijenata sa pravima koja imaju. Na ovom skupu učesnici žele skrenuti pažnju na nepostojanje Instituta medicinskog prava.
Predsejdnica Ljekarske komore FBiH Amila  dr.Bečirović  ističe  :- Krenuli smo sa ovim Kongresom i ovom temom kako bismo animirali zajednicu na formiranje instituta , odnosno formiranjeKatedre na fakultetu medicinskih prava , na prava pacijenata , na prava ljekara, na medicinsku etiku i sigurnost zdravstvene zaštite.Na Kongresu je i prilika za objedinjavanje više osjetljivih tema koje se tiču odnosa između ljekara i pacijenata, a koje imaju etićke, pravne, filozofske , religijske i sve druge implikacije- istakla je Bečirović.
Član Naučnog odbora Kongresa , Ervin Mujkić pojašnjava: Na Kongresu se obuhvataju i teme poput eutanazije, prekida trudnoće, odgovornosti za greške u liječenju , prava transrodnih i interspolnih osoba.Nešto se može čuti u medijima, ali je lišeno stručne naučne argumentacije, ističe Mujkić.
Jedna od tema o kojoj će se govoriti jeste i pravo na seksualno neproduktivno zdravlje. Treba istači, da kada je u pitanju namjeran prekid trudnoće , zakonske odredbe nisu ujednačene na nivou Federacije BiH.
Kako je istakla prof.dr .Lejla Mešalić, specijalista ginekologije i akušerstva, kod nas datira Zakon u FBiH i Brčko Distrikta iz 1977 godine , dok je Republika Srpske učinila jednu reviziju 2008 godine , i ono što ćemo nastojati poslije Kongresa jeste da naše zaključke preko nadležnih institucija probamo revidirati tu zakonsku regulativu,naglasila je prof.dr. Lejla Mešalić.
Medicinsko pravo obuhvata sve pravne aspekte, medicine i prava i teže zajedničkom cilju, da se sačuva čovjekov život i zdravlje što je najznačajniji segment zaštite ljudskih prava.
Na otvaranju Kongresa prisutnima su se obratili i pozdravili skup predstavnici organizatora ovog važnog skupa. Odata je počast ljekarima koji su preminuli od zaraze korone virusa uz tužnu muziku koja je uživo  pratila skup, i još jednom je podsjetila  mnoge na svoje kolege i saradnike , koji su na momenat bili na taj način  na ovom zdravstvenom skupu, a život izgubili baš na svojim klinikama gdje su spašavali pacijente.
Duška REBIĆ