Otvoren Javni poziv “Obrti nude budućnost”

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te Savezna agencija za rad SR Njemačke  u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta  su raspisali drugi javni poziv u okviru projekta „Obrti nude budućnost“. Javni poziv je otvoren do 30.4.2021. godine

Projektom je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja projekta. Ovaj projekt je izvanredna prilika za naše radnike da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih znanja i vještina vraćaju u Bosnu i Hercegovinu kako bi ista mogli prenijeti na domaće tržište rada.

Projekt je otvoren za slijedeća zanimanja i kvalifikacije:

  1. Elektroničar/Elektroničarka
  2. Metalostrugar/Metalostrugarka
  3. Instalater/Instalaterka za sanitarije, grijjanje i klimatizaciju

(Detaljnu listu zanimanja i potrebnih kvalifikacija možete vidjeti ovdje)

Detaljne informacije o javnom pozivu nalaze se na slijedećem linku: http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5377&langTag=bs-BA