Ostale odluke Vlade TK donesena na redovnoj 35. sjednici

Na jučer održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2023. godine, te usvojila Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskog utroška sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period juli – septembar 2023. godine.

Vlada je prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ono što je bitno istaći da ukupni planirani prihodi Finansijskim planom za 2024. godinu iznose 35.343.570 KM, koliki su planirani i rashodi i izdaci Službe. Ukupno planirana sredstva za aktivne mjere zapošljavanja u toku 2024. godine iznose 4.900.000 KM.

Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova propisanih odredbama Zakona o šumama za period od 01.10.2023. – 31.12.2023. godine. Ovim će biti osigurano 643.507,25 KM za finansiranje troškova za ove namjene.

Vlada TK je, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za novembar 2023. godine.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je odobrila 2.500 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije Prijateljskog takmičenja Specijalne olimpijade „PARALLEL“, kao i 2.500 KM kompaniji Industrial Automation d.o.o. Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije događaja „Dani otvorenih vrata Industrial HUB-a“ u Tuzli.

Također, shodno Odluci o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila 16.000 KM Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje rada Unije u 2023. godini i pomoć civilnim žrtvama rata.

Vlada je dala saglasnost na tekst saglasnost Ugovora o prodaji nekretnina u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu a koji će se zaključiti između Tuzlanskog kantona i Grada Lukavac.

Na jučer održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Odgovora na navode iz Zahtjeva za rješavanje spora i Zahtjeva za donošenje privremene mjere, koji će u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisati premijer Kantona Irfan Halilagić.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dopunila raniju odluku i među komisije za čiji se rad isplaćuje novčana naknada uvrstila Komisiju za polaganje stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

Zbog ispravke tehničke greške i korekcije navedenog iznosa odobrenih sredstava, Vlada je izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2023. godinu iznad limita utvrđenih DOB-a TK za period 2024-2026. godina.


Odjeljenje za informisanje Vlade TK