Ostale odluke Vlade TK donesena na redovnoj 10. sjednici

Vlada TK je jučer prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla za 2022. godinu. Zaključno sa 31.12.2021. ukupna vrijednost deponovanih sredstava Vlade TK u Fond iznosi 810.000 KM.

Uz multiplikator od 4,0 dogovoren sa Sberbank d.d. trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 3.204.000,00 KM. U dosadašnjem periodu Garantnom fondu do sada je ukupno pristupilo preko 890 poduzetnika, od čega je njih 158 dobilo sredstva ukupne vrijednosti 8.080.614,14 KM, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Tokom 2022. godine, s obzirom da su zamrznute sve aktivnosti Sberbank FBiH, te da je ovu banku kupila ASA banka d.d. Sarajevo, te da nije izvršeno spajanje svih bankovnih instrumenata uključujući i Garantni fond, nije bilo značajnijih aktivnosti Fonda. Ipak dogovoreno je da nova kamatna stopa bude povoljnija i iznosila bi 5%, a Fond bi više bio usmjeren na segment mikro preduzeća, imajući u vidu da je to najranjivija kategorija privrednika, koji rijetko mogu dobiti kreditna sredstva preko komercijalnih banaka i uglavnom zavise od podrške mikrokreditnih organizacija po visokim kamatnim stopama. Vlada je zadužila kantonalne organe koji do sada nisu sačinili akcione planove za borbu protiv korupcije, da u roku od 60 dana sačine ove dokumente, a zatim pristupe realizaciji strateških ciljeva i aktivnosti iz acionih planova i o tome tromjesečno izvještavaju Tim za borbu protiv korupcije TK.

Vlada je odobrila 30.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, u cilju podrške u realizaciji projektima Kantonalne privredne komore, i to po 15.000 KM za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2023. godinu i za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o utrošku sredstava koja su Kantonalnoj privrednoj komori za iste namjene odobrena prošle godine.

U skladu sa ranije donesenim Programom o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 83.700,00 KM JU OŠ „Vražići“ Čelić, na ime rekonstrukcije krova u područnoj školi Velino selo.

Vlada je dala prethodne saglasnosti školskim odborima Javne ustanove Osnovna Škola „Breške“ Breške i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za korištenje bez naknade nogometnog igrališta radi održavanja manifestacije – Dani Velike Gospe, odnosno prostorija školske sale za potrebe trenažnog procesa Udruženja gluhih i nagluhih za sport „Omladinac“.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici“ i to za troškove učesnika Marša mira, kao i 8.000 KM UG „Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona“ za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje međunarodnog dana porodice“.

Vlada je odobrila 9.000 KM Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za učešće učenika srednje škole Muhameda Numanovića sa područja Tuzlanskog kantona na 7. Evropskoj olimpijadi iz fizike koje će se održati u Njemačkoj od 16-20. juna 2023. godine i na 53. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koje će se održati u Japanu od 10-17. jula 2023. godine. Također, odobreno je i 10.232,00KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u svrhu finansiranja nepredviđenih rashoda i izdatka utvrđenog iznosa otpremnine zbog odlaska u penziju i Rješenju o nasljeđivanju općinskog suda u Živinicama – Odjeljenje suda u Kladnju.

Prihvaćena je i Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je razriješila dosadašnjeg sekretara i jednog člana Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, te na ove pozicije mjesta imenovala nove članove ovog tijela.

Vlada je donijela i tri odluke o povratu sredstava na račun Trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja su ranije odobrena korisnicima, a imajući u vidu da njihov utrošak nije opravdan, korisnici su sredstva vratili na račun Trezora.

Također, Vlada je, zbog ispravke tehničke greške, dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj policijske stanice Istok.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, imenovan je i član Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama ispred Vlade Tuzlanskog kantona, te Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Osim navedenog donesena su rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla i o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla.

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)