Osniva se registar malih i srednjih preduzeća FBiH

U akcijskom planu “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji”, koji je usvojila federalna Vlada, predviđa se uspostava jedinstvenog obrtnog registra za područje Federacije BiH.

Time bi se, kako piše, “uveliko unaprijedila i ubrzala registracija novih obrta, kao i unificirala praksa općina u pogledu postupaka registracije, čime bi se značajno doprinijelo uklanjanju administrativnih barijera za registraciju obrta”, piše Večernji list BiH.

Preko jedinstvenog informacijskog registara, osim lakšeg dobivanja raznih dozvola za rad kompanija, trebali bi se tretirati i ključni podaci na temelju kojih se mogu pratiti stanje i trendovi u sektoru malog i srednjeg poduzetništva kako bi se poduzele žurne mjere u cilju poboljšanja uslova za razvoj poduzetništva.

Akcijskim planom je predviđeno da Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta informacijski sustav i registar malih i srednjih poduzeća (ISR MSP) pravi zajedno s Poreznom upravom Federacije BiH, registracijskim sudovima u Federaciji BiH, agencijom AFIP d. d. i Zavodom za statistiku Federacije BiH.

Iz tih podataka na godišnjoj nivou analizira se stanje u ovom sektoru i o tome informira Vladu te se stanje kontinuirano prati svake godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta sugerira nižim, lokalnim institucijama vlasti, koje su nadležne za registraciju obrta, da se uvežu u ovaj informacijski sustav kako bi se cijeli projekt mogao u potpunosti realizirati.

Mala i srednja preduzeća te obrti koji budu imali podatke u ovom informacijskom registru lakše će dolaziti i do financijskih poticaja koje bude davala Vlada Federacije BiH.

Valja spomenuti da je BiH jedna od rijetkih država na prostoru Europe koja na državnom nivou nema izrađen program poticaja malog i srednjeg poduzetništva, piše Večernji list BiH.

(RadioSarajevo)