Osigurano 350 hiljada KM za rješavanje stambenih potreba boraca i njihovih porodica u TK

Sa 53 osobe ili porodice iz reda boračke populacije, ministar za boračka pitanja TK potpisao je ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba. Iz Kantonalnog Budžeta za ove namjene osigurano je više od 350 hiljada KM. Uglavnom će potpisnici ugovora, sredstva koristiti za adaptaciju kuća.

Osobe koje su potpisale ugovore su teškog materijalnog stanja, žive od minimalnih primanja u neadekvatnim stambenim prostorima. Za adaptaciju određenog dijela kuće ili stana, Ministarstvo za boračka pitanja odobrilo im je sredstva koja nisu mogla biti viša od 10 hiljada KM. Za Saliha Hidanovića iz Tuzle i Raifa Sadikovića iz Banovića, ovo će biti ispunjenje dugogodišnjih želja. Kažu, samo žele živjeti u adekvatnom stambenom prostoru.

”Socijalni radnik mi je izuzeo dijete jer nemam uslova za stanovanje. Ne bi ja to mogao napraviti nikad. Da nije organizacija, dobrih ljudi, ne bi nikad vratio svoje dijete, ovako ću imati priliku, imat ću šansu da će mi odobriti da mi se moje dijete vrati”, kaže Salih Hidanović, korisnik sredstava iz Tuzle.

Raif navodi da je imao samo želju da mu se sredi baraka u kojoj živi.

”Imam curicu sedmi razred, želim da barem obezbjedim svojoj curici fin život”, ističe Raif.

Ugovore sa 53 osobe potpisao je resorni kantonalni ministar. Aplicirali su borci i članovi njihovih porodica iz svih općina i gradova kantona. Sam postupak je trajao duže nego je planirano, jer su ovaj put u program i Javni poziv uključene službe boračko-invalidske zaštite gradova i općina.

”Oni zaprimaju svu dokumentaciju i obilaze objekte i oni nama daju inpute da li je tako, šalju nam dokumentaciju, fotografije. Nakon toga imamo Komisiju koja unutar Ministarstva izvrši pregled i ustanovi da li je ta prvostepena komisija uradila svoj posao kako treba. I ovdje smo, stigli smo da završimo u ovoj kalendarskoj godini”, navodi Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK.

Iz Budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene osigurano je više od 350 hiljada KM a sredstva na računu korisnika bit će do kraja godine.