OŠ “Solina” Tuzla dobila 72 lektirna naslova u digitalnoj tehnici

Zahvalnost, darežljivost i dobročinstvo vrline su koje krase velike ljude. Upravo zahvaljujući dobročinstvu od danas je naša škola bogatija za 72 lektirna naslova u digitalnoj tehnici. Na poslanu Molbu “Biblioteci za slijepa i slabovida lica” u R BIH, za donacijom digitalnih lektirnih naslova pozitivno nam je odgovorio direktor Sakib Pleh.

Zajedno sa Mr. Omer Begović direktor OŠ “Aneks” Sarajevo, Dr. Adnan Busuladžić, red.prof. Filozofskog fakulteta UNSA, Šemso Cerić, direktor Centra Pošta Sarajevo i Šefko Vranešić, uposlenik biblioteke posjetili su našu školu i uručili donaciju direktorici Horozić Meriti uz potpisivanje memoranduma o saradnji. Razmijenjena su iskustva i informacije za unapređivanjem rada škole i razvijanju partnerskih odnosa sa Sarajevskim predstavnicima.

Naša škola je otvorena škola za sve učenike i kao takva svakodnevno iznalazi načine kako bi olakšala nastavnicima, roditeljima i učenicima da na što lakši i inovativniji način usvajaju nova znanja, bogate rječnik i razvijaju ljubav prema učenju. Lektirne naslove u digitalnoj tehnici nema puno škola na našem kantonu te možemo ponuditi i drugim školama saradnju u korištenju ovog značajnog materijala.
Zahvaljujemo se direktoru “Biblioteke za slijepa i slabovida lica” Sakibu Plehu na ovoj značajnoj donaciji i vrijednoj saradnji. Hvala svima koji su potrebe djeteta stavili na prvo mjesto, saopćeno je iz ove škole.

(tuzlainfo.ba)