Oporavak turizma u BiH: Drastičan porast broja stranih turista

U Bosni i Hercegovini u mjesecu maju 2021. godine turisti su ostvarili 60.989 posjeta, što je više za 72,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je ta brojka u maju 2020. godine iznosila 4.839.

Turisti su ostvarili 131.867 noćenja, što je više za 56,9 posto u odnosu na april 2021. i za 859 posto više u odnosu na maj 2020. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 56,2 posto dok je 43,8 posto učešće stranih turista.

“Uticaj pandemije COVID-19 imao je za posljedicu veliki porast indeksa u maju 2021. u odnosu na maj 2020. kada je većina objekata za smještaj bila zatvorena”, saopštila je Agencija za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista viši je za 41,7 posto u odnosu na april 2021. i iznosio je 74.075. U istom mjesecu prošle godine domaći turisti ostvarili su 12.081 noćenja.

Broj noćenja stranih turista iznosio je 57.792 i viši je za 81,9 posto u odnosu na april 2021. U maju 2020. godine strani turisti ostvarili su 1.670 noćenja.

U strukturi noćenja stranih turista u maju 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (28,6 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,3 posto), Hrvatske (8,5 posto), Crne Gore (5,3 posto), Njemačke (4,0 posto), Turske (3,3 posto) i SAD (3,0 posto ) što je ukupno 69 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem 10,3 noći, Finska sa 9,0 noći, Latvija sa 5,8 noći, Japan 4,8 noći, Kina i Južna Koreja sa po 4,4 noći, Norveška sa 4,3 noći te Estonija i Kuvajt sa po 3,9 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti “Hoteli i sličan smještaj” sa učešćem od 92,1 posto.