Općinski sud Tuzla ostvario kolektivnu normu, značajan napredak i u rješavanju predmeta korupcije

Općinski sud Tuzla tokom 2021. godine radio je u otežanim uslovima zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID – 19, zbog čega je odloženo čak 4269 ročišta. Ipak, Sud je ostvario kolektivnu normu od 103,92%, koja je značajno veća u odnosu na prethodni izvještajni period za 2020. godinu, kada je norma bila u procentu od 82,27%. Smanjen je broj nerješenih predmeta za 4588 ili 3%.

„Program rada za prošlu godinu je sadržavao tri opća cilja i osam posebnih operativnih ciljeva i svi su ispunjeni. Samenjen je broj nerješenih predmeta u prekršajnom referatu, kao i broj predmeta na krivičnom referatu, značajno je poboljšan kvalitet sudskih odluka i smanjena je dužina trajanja nerješenih predmeta na parničnom i izvršnom referatu“, izjavio je dr.sc. Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla. 

Kod rješavanja krivičnih predmeta korupcije i organiziranog kriminala u protekloj godini iz Općinskog suda Tuzla tvrde da su ostvarili dobre rezultate. Naime, u 2021. godini u radu su bila 43 predmeta za krivična djela podmićivanje i krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije. Rješeno je 17 predmeta od kojih se najviše njih odnosilo na krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – devet predmeta. Kada su predmeti visoke korupcije u pitanju ovaj sud je u toku 2021. godine završio jedan predmet, a trenutno se vode tri krivična predmeta ove vrste.

„Radi se o predmetima optuženih Envera Bijedića, Besima Durakovića i Nermine Hadžigrahić. Ono što je bitno u vezi koruptivnih predmeta je da se radi o vrlo složenim predmetima i na krivičnom odjeljenju su poduzete interne mjere u cilju efikasnijeg rješavanja predmeta korupcije i organiziranog kriminala“, izjavio je Damir Arnautović, sudija Krivičnog odjeljenja suda. 

Rad na stečajnim predmetima bio je u fokusu rada Suda u 2021. godini. Izvještajna godina je započela sa 72 nerješena predmeta, a na kraju izvještajnog perioda je ostalo nerješenih 77 predmeta, što je više za 7% u odnosu na 2020. godinu, ali je i priliv novih predmeta u 2021. godini bio veći za 34%. U protekloj godini završen je značajan broj predmeta, uprkos radu u uslovima pandemije.

„Radi se o Poletu d.d. Tuzla, gdje je izvršena isplata radnika. Također Pulkom d.o.o. Gradačac gdje smo također namirili viši isplatni red. Muška voda d.o.o. Kladanj, tu smo namirili 100% sve povjerioce, što je rijetkost. Od velikih stečaja zaključen nam je Aida d.d. Tuzla“, kazala je Ilvana Delić, predsjednica Odjeljenja za stečaj i registar. 

Općinski sud Tuzla je odlukom VSTV –a određen kao pilot sud na implementaciji projekta „Unapređenja efikasnosti pravosuđa i sudija i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH. „ Početkom godine započela je faza III koja se odnosi na unapređenje kapaciteta sudova u smislu proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti kao i transparentnosti rada sudova.

„Cilj ovog projekta je da se uvede niz mehanizama, mjera i alata koje će biti pokazni model ostalim sudovima u BiH nakon završetka implementacije ovog projekta“, izjavila je Alma Dubravić – Mahovkić, stručna saradnica za pristup informacijama i informisanje. 

U cilju veće transparentnosti Općinski sud Tuzla je u toku 2021. godine radio na intenziviranju upotrebe savremenih komunikacijskih praksi po uzoru na prakse iz Švedske, te će uz podršku VSTV-a i u narednom periodu raditi na boljoj saradnji sa medijima, poručeno je. Ono što vrijedi napomenuti jeste da su u toku prošle godine napravljeni značajni koraci, te su sudske odluke objavljivane javno na web stranici suda.

(izvor: RTV Slon)