Ombudsmani BiH – Osmi mart prilika za podsjećanje na prava žena

Ombudsmani Bosne i Hercegovine čestitaju svim ženama Osmi mart – Međunarodni dan žena, s porukom podrške nastojanjima za dostizanje istinske ravnopravnosti, jednakih šansi za napredak i unapređenje položaja žena u društvu.

Zakon o ravnopravnosti polova koji je usvojen 2003. godine garantuje ravnopravnost polova za sve u svim sferama društva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obrazovanje, privredu, zapošljavanje i rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, sport, kulturu, javni život i medije. Ova zabrana diskriminacije dodatno je ojačana 2009. godine donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije, ali u Bosni i Hercegovini i dalje postoje oblici diskriminacije po osnovu pola, uglavnom u oblasti rada i zapošljavanja, kao i praksa objavljivanja oglasa za posao u kojima se preferiraju osobe jednog pola, posebno kada se govori o oglasima za posao higijeničara/ki, konobara/ica i sl., saopćeno je iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena kao praznika kojim se slavi emancipacija žena u savremenom društvu prilika je za podsjećanje, ne samo na to za šta su se žene borile i izborile, nego i na to šta mora da se učini danas kako bi žene uživale u pravima i dostojanstvu. Postizanje rodne ravnopravnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarace od suštinskog je značaja za razvoj demokratskog društva, pa se borba za ljudska prava žena smatra borbom za dobrobit cijelog društva, poručili su Ombudsmani BiH.

Ombudsmani Bosne i Hercegovine će i ubuduće, kao što su to činili i do sada, insistirati na ostvarivanju i efikasnoj zaštiti prava žena uvijek kada su ona ugrožena, na jednakosti, njihovoj većoj ulozi u donošenju odluka, kao i na uspostavljanju nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama.