Oko pet miliona KM za infrastrukturne projekte u institucijama obrazovanja u TK

Oko  200 hiljada KM iz Budžeta TK bit će dodatno izdvojeno za kapitalna ulaganja u školske objekte na području TK. Dodatna sredstva bit će utrošena u uređenje školskih objekata kako bi spremno dočekali početak nove školske godine i kako bi učenici imali sve uslove za nesmetano odvijanje nastave.

“Ovo se odnosi  za priključak na vodovodnu mrežu i  rekonstrukciju krovova  s obzirom da dolazi jesen i da će biti kišno vrijeme. Stoga potreno je rekonstruisati nekoliko objekata, a veći dio sredstava će biti izdvojeni za nabavku materijala koji je neophodan za izvođenje nastave i uređenje đkolskog prostora što će nam omogućiti bolje uslove rada u našim školama” rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Nova školska godina počinje u septembru kada se očekuje i hladnije vrijeme. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK ističu da će, će učenici školske časove pohađati u toplim učionicama.

„Mi se pripremamo da osiguramo dovoljno materijala kako bismo spremni ušli u ovaj proces i kako učenici ne bi ostali bez materijala za zagrijavanje školskih prostorija. Radimo na tome i pratit ćemo proces i imat ćemo sve u vidu naročito poteškoće koje su se pojavile kod nas i na svjetskom tržištu“ dodao je Omerović.

U ovoj godini će za infrastrukturne projekte u institucijama obrazovanja iz Budžeta TK biti izdvojeno oko pet miliona KM, od čega  tri miliona 640 hiljada KM za kapitalna ulaganja u školske objekte, kao i milion i 200 hiljada KM za izgradnju osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli  i dodatnih 500 hiljada za projektnu dokumentaciju za izgradnju Kampusa .

Zbog iskazane potrebe za nadogradnju postojećih zakonskih rješenja u Zakonu o visokom obrazovanju, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona. Između ostalog, za osnivanje nove visokoškolske ustanove, saglasnost kao i usvajanje elaborata će u narednom periodu davati Skupština TK, dok će ostale aktivnosti provoditi Vlada TK i resorno ministarstvo. Pitanje samog licenciranja prenosi se sa resornog ministarstva na Vladu TK.

„Umjesto što je do sada Vlada TK donosila odluke i davala saglasnost, to će ubuduće raditi Skupština, što će  u znatnoj mjeri ovaj proces učiniti tansparentijim, i bolje će biti objašnjeno javnosti zbog čega se usvaja elaborat za osnivanje nove visokoškolske ustanove i ako mi imamo te smjerova na drugom Univerzitetu i morat će se to transparentije objasniti javnosti“ zaključio je Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, visokoškolska ustanova kada izgubi licencu obavezna je korisnicima usluga osigurati zaštitu svih stečenih, zakonom propisanih, ugovorenih i drugih prava. Izmjene zakona predviđaju i da je novoosnovana visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove obavezna podnijeti najkasnije godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu studija, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za okončanje postupka akreditacije prije izdavanja prvih diploma. Time se kako ističu, nastoji osigurati bolji kvalitet kako visokoškolske ustanove, tako i samog studija na tom studijskom programu.

Pored toga, u skladu sa ranijim Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju stvara se pravni osnov da visokoškolska ustanova u ovom slučaju Univerzitet može snositi troškove uplate ličnog zdravstvennog osiguranja za sve studente koji su u statusu redovnog studenta, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica. Ova zakonska regulativa trebala bit se naći na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine TK