Oko 500 hiljada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na području TK

Osobe sa invaliditetom mogu biti dio društvenih tokova, raditi i doprinositi razvoju društva i uz to ne osjećati se bespomoćno. Njihovom zaposlenju doprinose i javni pozivi i programi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Kroz dva javna poziva koja su nedavno završena izdvojeno je sedam miliona KM, od čega za zapošljavanje ove populacije u TK 500 hiljada KM.

 

„Za ta sredstva će biti zaposleno 25 osoba sa invaliditetom, bit će odobreno 24 programa koji se odnose na održivost zaposlenosti u privrednim društvima. Takođe dodjeljenja su  sredstva za oko 15 osoba koje su pokrenule samostalnu djelatnosti  i tri organizacije su podržane kroz LOT 5“. rekla je Sabina Zubčević, predstavnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Od 2011. godine kroz programe i javne pozive Fonda za TK je izdvojeno sedam miliona KM. Nažalost, zainteresovanost za ove programe i javne pozive u Tuzlanskom kantonu je izuzetno mala. Jedan od stalnih korisnika ovih sredstava je Savez RVI TK koji ističu da će u narednim godinama tražiti izmjenu propisa za dodjeljivanje sredstava koji su do sada bili za RVI čiji je stepen invalidnosti 60 posto i više.

 

”Mi tražimo da se to spusti na niži nivo i da bude za invalide koji imaju invalidnost 50 posto i da se pokuša naći način da se to pruži invalidima koji su se vratili u RS jer oni ove mogućnosti ne mogu da koriste”. dodao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK

Stalni korisnik ovih sredstava je i preduzeće za zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje invalidnih lica ”13. mart” Tuzla koji ima zaposlenih 15 radnika sa određenim stepenom invalidnosti. Iz ove organizacije naglašavaju kako se zaposlenik koji ima stepen invalidnosti ne razlikuje u mnogome od onog radnika koji nema nijedan stepen invalidnosti.

 

Znači invalidi su specifični ljudi i potreban je pristup kao čovjeku pa tek onda kao radniku. Potrebno je shvatiti da je njima rad terapija i mi smo kao jedna porodica i tako 20 godina radimo. Jednostavno nemamo neke norme i nema pristiska ali se sve stigne”. naglasio je Božo Andrić, direktor preduzeća ”13. mart” Tuzla.

 

 Nažalost, ne postoji velika zainteresovanost ni osoba sa invaliditetom za ovakve programe. To se može pripisati nedostatkom informisanosti o javnim pozivima i programima.

 

 ”Zamolio sam kolege iz Saveza i nevladnih organizacija koji se brinu o civilnim invalidima da pojačamo tu komunikaciju da se organizuje kada bude naredna prezentacija programa i javnih poziva da se učini sve da oni dođu na prezentaciju i da dođemo do svakog invalida i da oni čuju šta Fond ima reći, a bogami ima šta za reći”. dodao je Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK

 

Na području FBiH više od hiljadu osoba sa invaliditetom su kroz ove javne pozive i programe pokrenuli vlastite biznise. Prema zakonu, poslodavci u ovom entitetu su dužni da na svaku 16 osobu zaposle jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko to ne rade, dužni su plaćati određene doprinose koji ulaze u budžet Fonda iz kojeg se finansiraju svi javni pozivi i programi. U septembru će biti objavljeni novi javni pozivi i programi, te iz Fonda pozivaju sve zainteresovane poslodavce ali i osobe sa invaliditetom da se prijave.