Oko 4300 boraca u septembru će dobiti jednokratnu pomoć Vlade TK

Boračkim kategorijama, primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći, te civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima, uz redovna primanja u avgustu je isplaćena i jednokratnu pomoć od 100 KM u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena.

Međutim, programom pomoći nije obuhvaćeno oko 4300 demobilisanih boraca sa područja TK, korisnika egzinstencijalne naknade. Kako bi, na neki način pomogli i ovoj kategoriji stanovništva, Vlada TK u saradnji sa boračkim udruženjima i ogranizacijama osigurala je da i ovi borci dobiju jednokratnu pomoć.

„Resorni minsitar je pripremio potrebne dokumente koje će Vlada usvojiti. Nama je drago da na ovaj način u uslovima kakvi jesu možemo biti u prilici da i ove kategorije stanovništva dodatno podržimo“, izjavio je Irfan Halilagić, premijer TK. 

Jednokratnu pomoć Federalne vlade dobila je većina osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Jedino se za određeni broj njih iz ove kategorije, koji redovne naknade primaju putem centara za socijalni rad čeka finalizacija aktivnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, s obzirom na obavezu da se njihove isplate realizuju u saradnji s kantonalnim ministarstvima i centrima za socijalni rad. Demobilisani borci, korisnici egzistencijalne naknade, njih oko 4300 nije obuhvaćeno ovim vidom podrške. Zbog toga je Koordinacija boraca TK uputila prijedlog Vladi kantona da nađe način kako bi i ova, kako tvrde, najugroženija kategorija ljudi dobila neku vrstu pomoći.

„Sa premijerom i sa resornim ministrom za 4300 ljudi smo to dogovorili da ta pomoć bude ista onakva kao penzionerima i ratnim vojnim invalidima koji su preko 50% i ljudima koje je vlada obuhvatila svojim paketom“, kazao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boraca TK.

Inače, pravo na jednokratnu pomoć od po 100 KM u Federaciji BiH ostvarilo je 378.000 penzionera, 100.000 korisnika boračkih naknada, te 53.000 osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Uredbom koju je Vlada Federacije donijela 7. jula, precizirano je da jednokratna pomoć bude isplaćena u roku od 60 dana, te su je dobili uz redovnu isplatu u avgustu.  Borcima koji će dobiti pomoć Vlade TK, sredstva bi na računima, uz njihova redovna primanja, trebala biti u septembru.