Održana škola ultrazvuka pluća u Tuzli

U organizaciji Centra za medicinsku edukaciju, a uz suorganizaciju Udruženja endoskopskih hirurga BiH, u Tuzli je održana Škola ultrazvuka pluća.

Voditelj škole bio je dr. Almir Azabagić, a predavači eminentni zdravstveni stručnjaci prof. dr. Samir Delibegović, dr. Sanja Glišić i dr. Nedeljko Kerić.

Programom UZ škole pluća predviđen je teorijski i praktični dio nastave. Polaznici su se tokom usmenih prezentacija upoznali sa dijagnostičkim protokolom, normalnim i patološkim fenomenima UZ pluća, te zamkama i greškama koje se mogu desiti tokom ove dijagnostičke metode. Nakon završenog teorijskog dijela, u ordinaciji Salus održan je praktični dio tokom kojeg su polaznici imali priliku za samostalno izvođenje ultrazvučnih pregleda, njihovu interpretaciju i korelaciju sa kliničkom slikom.

Škola UZ pluća bodovana je od strane Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH i polaznici su nakon naobrazbe i testiranja dobili certifikat o uspješno okončanoj edukaciji.