Održana sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Na sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) koja je održana u utorak u Posušju rečeno je, uz ostalo, kako se rad tog predsjedništva bazira na ostvarivanju većih prava jedinica lokalne samouprave u svim područjima razvoja i unaprjeđenja lokalne zajednice.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine SOGFBiH-a Hamdo Ejubović istaknuo je važnost rada Predsjedništva Skupštine u borbi za prava koja se tiču lokalne zajednice.

“Rad Predsjedništva Skupštine Saveza se bazira na ostvarivanju većih prava jedinica lokalne samouprave u svim područjima razvoja i unaprjeđenja lokalne zajednice. Želimo dobiti zasluženi status i bitniju ulogu kroz naše djelovanje”, istaknuo je Ejubović.

Članovi Predsjedništva upoznati su na sjednici s Okvirnim godišnjim planom Saveza za tekuću godinu, u kojemu su identificirane aktivnosti vezane za lobiranje i zastupanje interesa jedinica lokalne samouprave, pružanje usluga članicama, kao i osnovne institucionalne usluge Saveza.

U suradnji sa Savezom opština i gradova RS-a, Savez općina i gradova FBiH planira u srijedu, 13. ožujka, organizirati konferenciju na temu “Predstavljanje analize utjecaja EU legislative na jedinice lokalne samouprave i iskustva regije”, na kojoj će sudionici imati priliku čuti iskustva i dobre prakse sudjelovanja jedinica lokalne samouprave zemalja regije u procesima EU integracija.

Predsjedništvo se na sjednici, između ostalog, upoznalo i s detaljima Osnivačkog sastanka Mreže za javne financije SOGFBiH-a održanog 12. veljače 2019. godine u Mostaru, čija je glavna svrha jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih financija općina i gradova u FBiH te jačanje suradnje i koordinacije pomoćnika načelnika za financije.

Članovi Predsjedništva također su se upoznali i sa zahtjevom Saveza za obustavu primjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo (KS), te je nakon sastanka s predsjedavajućim Skupštine KS-a Elmedinom Konakovićem i kantonalnim ministrom financija Amelom Kovačevićem istaknuto kako će sporni Zakon biti vraćen u skupštinsku proceduru, kao i da će općine u Kantonu Sarajevo i Savez biti konzultirani u postupku donošenja ovog zakona, priopćeno je iz Saveza općina i gradova Federacije BiH.