Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona: Zakazana 15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 15.9.2023. godine, zakazana je 15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u ponedjeljak, 25.9.2023. godine, sa početkom u 10:00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 21 tačke dnevnog reda:

1. Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

5. Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica

9. Prijedlog Odluke o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla

11. Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

12. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu

13. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2022. godinu

14. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu

15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine

16. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine

17. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

18. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

19. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu

20. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama

21. Zaključak u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22)

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona
Tuzla, 15.9.2023. godine