Održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica

Juče je u Multimedijalnoj sali Grada Gračanica održana 31. sjednica Gradskog vijeća Gračanica na kojoj su prisutni vijećnici razmatrali 8 tačaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice, vijećnici su minutom šutnje odali počast preminulom profesoru bosanskog jezika i književnosti, Miloslavu Mikiću koji je u gračaničkoj školi proveo cijeli radni vijek.

Nakon minute šutnje, a kao posljedica davanja ostavke vijećnika Rijada Dugića, vijećničku zakletvu je položio Ibrahim Dautović.

Odmah nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda, Gradsko vijeće je razmatralo prvu tačku istog koja se odnosila na usvajanje Nacrta Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva 2023-2027. Prema zaključku kojeg je vijeće usvojilo, Nacrt će se staviti na javnu raspravu u narednih 30 dana, a za javnu raspravu zadužuje se Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U nastavku sjednice, vijećnici su razrješili i imenovali jednog člana Vijeća mjesne zajednice Babići te većinom glasova usvojili Odluku o promjeni statusa javnog puta K.O. Miričina i Odluku o zamjeni nekretnina – K.O. Gračanica.

U izvještajno-informacionom dijelu sjednice, usvojen je Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine grada Gračanica (LEAP) za 2022. godinu i Evaluacija lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine grada Gračanica za period 2012.-2022. godina.

Gradsko vijeće primilo je k znanju i Informaciju o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na osnovu Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području grada Gračanica te Informaciju o akutelnim privrednim kretanjima na području grada Gračanica.

(Grad Gračanica)