Održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica na temu problema u snabdijevanju i isporuci toplotne energije daljinskog sistema grijanja u akutelnoj sezoni grijanja

Danas je u Multimedijalnoj sali Gradskog vijeća Gračanica održana tematska sjednica na kojoj se razmatrala samo jedna tačka dnevnog reda, a odnosila se na problem snabdijevanja toplotnom energijom u akutelnoj sezoni grijanja.

Na sjednici je bio prisutan i predstavnik Eko toplane d.o.o., Sead Hamidović, koji je vijećnicima dao kratko obrazloženje te naveo razloge zbog kojih je isporuka toplotne energije do sada bila nezadovoljavajuća i nedostatna za gornje dijelove grada.

Prema riječima Hamidovića, pred aktuelnu sezonu grijanja instaliran je novi kotao kako bi se dodatno unaprijedio sistem daljinskog grijanja i obezbijedila ekonomičnija potrošnja energenta – biomase, a koji nije radio u potpunosti ispravno. Nakon dva prekida u isporuci, na pojedine stambene objekte ugrađene su dodatne pumpe, a s obzirom da se radi o 5 do 10% korisnika koji nemaju urednu isporuku, menadžment je odlučio da ne pristupa potpunom remontu jer bi u tom slučaju čitav grad ostao bez grijanja, u još uvijek, zimskom periodu.

Šefica Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Aida Hodžić i šef Službe za inspekcijske poslove, Muhibija Memić, objasnili su šta je u ovom slučaju poduzeto od strane Grada Gračanica.

Prema Odluci o daljinskom zagrijavanju iz 2011. godine, određeno je da je distributer dužan obavijestiti građane u slučaju nemogućnosti adekvatne isporuke. Usljed izostanka brze reakcije Eko toplana d.o.o., Služba je poslala dopis pomenutom preduzeću nakon čega je pristigao odgovor i saopštenje za javnost, o čemu je govorio i predstavnik Eko toplane. Nadležni inspektor je u decembru mjesecu izvršio inspekcijski nadzor te je u to vrijeme konstatovano da je izlazna temperatura na postrojenju iznosila 64 stepena celzijusa, dok je izlazna temperatura na najudaljenijoj podstanici Varoš iznosila cca 40 stepeni celzijusa.

Nakon diskusije te kraće sjednice Kolegija Gradskog vijeća, vijeće je usvojilo sljedeći zaključak:

„Gradsko vijeće će redovno pratiti rad Eko toplane d.o.o. i tražiti redovno izvještavanje o radu i investicijama preduzeća. Također, zahtjevamo da se odmah po prestanku grejne sezone pristupi otklanjanju tehničkih nedostataka na postrojenju te da se o svemu preko sredstava javnog informisanja izvještavaju korisnici, Gradsko vijeće i Gradske službe. Zahtjevamo da se do naredne grejne sezone obave sve nepohodne tehničke probe i postrojenje stavi u stopostotnu funkciju. Također, pozivamo Eko toplane d.o.o. da prilikom naplate toplotne energije u obzir uzmu korisnike koji nisu imali adekvatnu isporuku u skladu sa informacijom koju su dostavili Gradskom vijeću te da se omogući privremeno rezervno napajanje u slučaju ispada glavnog kotla kao alternativno rješenje.

Grad Gračanica