Jučer je u Multimedijalnoj sali Gradske uprave održana redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite. Na sjednici su razmatrane tri tačke dnevnog reda te tekuća pitanja.

Dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje Programa razvoja zaštite i spašavanja Grada Gračanica za 2023.-2027. godina.

  1. Razmatranje i usvajanje Programa rada Gradskog štaba civilne zaštite Grada Gračanica za 2023. godinu.
  2. Informacija o trenutnoj higijensko epidemiološkoj situaciji na području grada Gračanica i preduzetim mjerama.
  3. Tekuća pitanja

Prva tačka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Programa razvoja zaštite i spašavanja Grada Gračanica za 2023.-2027. godinu usvojena je jednoglasno. Nakon par uvaženih prijedloga i sugestija, usvojen je i Program rada Gradskog štaba civilne zaštite Grada Gračanica za 2023. godinu.

Direktor Doma zdravlja Gračanica, Jasmin Hadžić, dao je kratke informacije o trenutnoj higijensko- epidemiološkoj situaciji na području grada u okviru treće tačke dnevnog reda.

Prema riječima direktora, situacija je složena i nepovoljna zbog povećane učestalosti akutnih respiratornih infekcija, koje se zbirno prijavljuju na temelju kliničke slike.

Pored virusa gripe prisutni su još i virus prehlade i COVID-19.

Tako je u posljednje dvije sedmice 2022. godine i prve dvije sedmice 2023. godine prijavljeno 1018 akutnih respiratornih infekcija i 12 prijavljenih na COVID-19.

Dominira virus gripe u oko 30% slučajeva. Što se tiče COVID infekcije, trenutno je u smirenju, u prve dvije sedmice zabilježili smo samo 7 prijavljenih slučajeva. U okviru mjera prevencije, u decembru mjesecu vakcinisano je 493  osoba starije životne dobi protiv gripe, a vakcinacija se i dalje provodi redovno.

Služba JZU Doma zdravlja Gračanica, ambulante porodične medicine i pedijatrijska služba organizovale su rad u dvije smjene, kako bi adekvatno odgovorile na povećani priliv oboljelih pacijenata od akutnih respiratornih infekcija. Služba hitne medicinske pomoći na raspolaganju je stanovništvu neprekidno 24 sata.

Ponovo se upućuje apel stanovništvu da primjenjuju mjere prevencije za akutne respiratorne infekcije, koje su iste kao prevencije kod COVID-19 i da u cilju zaštite sebe i drugih prije dolaska u zdravstvenu ustanovu konsultuju se sa porodičnim ljekarom.

Građani će i dalje putem sredstava javnog informisanja biti obaviješteni o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području grada te se pozivaju na oprez usljed povećanog broja oboljelih od sezonske gripe.

Na sjednici je iznesen i problem nepropisnog parkiranja u Ulici Patriotske lige koja ometaju prolaz saniteta hitne medicinske pomoći te se tražio pojačan nadzor policijskih službenika.

Na sjednici štaba civilne zaštite razgovaralo se i o vodosnadijevanju. Direktor JP „Vodovoda i kanalizacije“, Senad Hamidović rekao je da usljed nedostatka obilnijih padavina, voda u rezervoarima je na srednjim nivoima. Ilidža i Vrela su u opadanju ali su građani još uvijek uredno snabdjeveni vodom. Zaključeno je da se građani pozovu na štednju.

Pomoćnik Gradonačelnika za civilnu zaštitu, Mustafa Bajić upozorio je da se zbog obilnih kišnih padavina i udara vjetra koje se očekuju u narednim danima, doći do porasta vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa s tim u vezi i porasta vodostaja rijeke Spreče. lmajući u vidu naprijed navedeno, kontinuirano će se pratiti stanje na terenu i postupati u skladu sa propisanim obavezama i ovlaštenjima.

Ovom prilikom upozoravaju se građani Grada Gračanica da u narednim danima postoji mogućnost naglog porasta vodostaja rijeke Spreče i drugih vodotoka na području Grada Gračanica, te se pozivaju na oprez i preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja, o čemu će se izdati odgovarajuće saopštenje za javnost.