Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica

Juče je u Multimedijalnoj Sali Grada Gračanica održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o priznanjima Grada Gračanica.

Sekretar Gradskog vijeća i organa Uprave Grada Gračanica, Dženana Tukulj, upoznala je prisutne o pristiglim dopisima i prijedlozima koji su dostavljeni Službi za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća koja i sprovodi navedenu raspravu, kao i sa sastankom održanim u prostorijama boračkih udruženja gdje se također raspravljalo o ovoj temi.

Ranije je predložena mogućnost razmatranja i usvajanja dvije Odluke kojom će se dodijeljivati priznanja za Dan odbrane – 25. maj i Dan grada – 2.juni, ali je stav boračkih udruženja da se ne vrši dodjela nagrada za 25. maj već da se u okviru postojećih nagrada, doprinos u odbrani Bosne i Heregovine tokom rata, doda kao dodatni kriterij.

Aktivno učešće u javnoj raspravi uzeli su predstavnici boračkih udruženja, zainteresovani građani, Predsjedavajući Gradskog vijeća, Mirzet Topčagić i vijećnik Edin Šehić.