Održana info sesija u okviru projekta “Diaspora Invest”

U Multimedijalnoj sali Grada Gračanica, predstavnici Grada i USAID-a predstavili su projekat „Diaspora Invest“ te njegov način realizacije kroz finansijsku i tehničku podršku.

Uslovi za grant program su jasno definisani tako da na javni poziv mogu aplicirati kompanije koje su registrovane kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili dionička društva (d.d.), da na dan raspisivanja poziva moraju biti mlađe od 3 godine od datuma njihove registracije, s tim da mogu aplicirati i kompanije koje su u procesu registracije pod uslovom da uspješno završe registraciju do završnog odabira projekta. Pored navedenog, kompanije moraju demonstrirati dokazivu vezu sa dijasporom. Ova veza se može dokazati kroz:

  • najmanje 20% vlasničkog udjeła člana dijaspore u mikro, malom ili srednjem preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore
  • ili dokazivo partnerstvo s članom dijaspore.

Odlučujući kriteriji za program podrške svakako mora obuhvatati stvaranje novih radnih mjesta, direktne investicije dijaspore kroz kapitalna ulaganja, stimulisanje rasta preduzeća te angažman dijaspore bilo putem finansijskih ili nefinansijskih instrumenata.

Javni poziv ostaje otvoren do 21.09.2025. godine.

Javni poziv

Grad Gračanica