Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

Nastavak 33. redovne sjednice Gradskog vijeća održan je 26.03.2024. godine  u Srebreniku, a u okviru dnevnog reda jedna od najvažnijih tačaka bila je odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o pravu građenja na lokaciji poslovne zona Tirnja Gornja-Brezje za 4 kompanije koje su učestvovale na licitaciji za dodjelu zemljišta, a na ovaj način može se reći da se ova  poslovne zona, nakon dugogodišnjih najava i stvaranja preduslova, napokon stavlja u funkciju. Još jedna bitna tačka dnevnog reda bila je razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta Grada Srebrenika za 2023. godinu.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je i prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i korištenju poljoprivrednog zemljišta na gradskom području Srebrenika, kao i informacija o radu inspekcijskih organa službe za finansije i inspekcijski nadzor  za prošlu godinu, dok potrebnu podršku nije dobila odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine.

Grad Srebrenik