Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

Krajem marta mjeseca je održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić. Na ovoj sjednici vijećnici su  razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda.

 1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2023. godinu.
 2. Informaciju o radu Policijske stanice Čelić u 2023. godini.
 3. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2023. godini.
 4. Program rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2024. godinu.
 5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Čelić u 2023. godini.
 6. Program rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2024. godinu.
 7. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2023. godini.
 8. Program rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2024. godinu.
 9. Izvještaj o radu JKP ”Čistoća” d.o.o. Čelić u 2023. godini.
 10. Program rada JKP ”Čistoća” d.o.o. Čelić za 2024. godinu.
 11. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić i Doboj Istok u 2023. godini.
 12. Odluku o davanju saglasnosti JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo Podružnici “Elektrodistribucija” Tuzla za postavljanje instalacija za potrebe izgradnje STS-B 10(20)/0,4 kV “Čelić X” sa priključnim 10(20) kV podzemnim kablom na dijelu nekretnine upisane kao javno dobro.
 13. Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić ispred osnivača.
 14. Odluku o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić.
 15. Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodice Murselović iz Čelića.
 16. Zaključak o prihvatanju zahtjeva od Kevrić (Idriz) Nedžada iz Vražića.
 17. Zaključak o usvajanju inicijative Općinskog vijeća Kalesija za rješavanjem nabavke linearnog akceleratora za UKC Tuzla.

Općina Čelić