Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

U utorak je održana 25. po redu sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Nakon usvajanja zapisnika i predlaganja novih pitanja i inicijativa od strane vijećnika, Kolegij Gradskog vijeća se povukao da bi zauzeo stav po pitanju sigurnosno-bezbjedonosne situaciju u gradu i donio sljedeći zaključak: „Gradsko vijeće daje podršku Savjetu za sigurnost i bezbjednost građana da analiziraju stanje te da donesu odgovarajuće zaključke prema odgovarajućim institucijama. Također, traži se od PU Gračanica da u što kraćem roku dostavi Informaciju o stanju bezbjednosti“. Nadalje, jedna tačka je povučena sa dnevnog reda te je dnevni red usvojen sa 29 glasova za i 1 suzdržanim.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Grada Gračanica koja je nakon kraće diskusije usvojena sa 25 glasova za, 2 glasa protiv dok su 2 vijećnika bila suzdržana.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica usvojena je jednoglasno, a u nastavku sjednice vijećnici su razriješili i imenovali nove vijećnike u mjesnim zajednicama Pribava, Gračanica i Gornji Doborovci.

Deveta tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno sa zaključkom da se Nacrt Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade stavlja na Javnu raspravu od 30 dana koju će sprovesti Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-prave poslove.

U nastavku sjednice, Vijeće je usvojilo i Rješenja o imenovanju člana UO JZU Gradska apoteka Gračanica i JZU Dom zdravlja Gračanica te Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika za 2022. godinu.

U izvještajnom dijelu sjednice, vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva, praćenja i izvršenja plana zaštite od požara na području grada Gračanica u 2022. godini i Informaciju o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2022. godini.