Održana 23.sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U Gradskoj upravi Tuzle, održana je 23.sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle na kojoj su razmatrani izvještaji o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2023 godinu. Kako je istakao gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić u razmatranju je bilo 32 hiljade predmeta i postupaka .Bilo je veliko opterećenje neriješenih predmeta , posebno u službi prostornog uređenja i zaštiti okolice , povezano je sa postupkom legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Pored toga povećanje i brojaneriješenih predmeta u Službi za geodetsko-imovinske i pravne poslove, a što je rezultat kompleksnosti rješavanja zahtijeva upravnim postupcima u ovoj službi.O pristupanju izrade urbanističkog dijela prostorne cjeline „Stari Grad“ , Tabašnice-Atik mahala prijedlog o izmjene dijela obuhvata „Izmjena Regulacionog plana djela Stupine u Tuzli i prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za Izbor i imenovanje predstavnika i članova Upravnog odbora Javne Ustanove Tuzlanska razvojna agencija „TRAG“Tuzla- Development Agencije „TRAG“Tuzla čiji je osnivač Grad Tuzla , prijdlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla , neposrednom pogodbom,  između ostalog istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za prostorno uređenje i zaštitu okolice Fahrudin Delić je istakao, da će Gradskom vijeću ponuditi izradu Urbanističkog projekta „Tabašnice-Atik mahala i izradu Regulacionog plana „Toplice“.Ovaj projekat je povratak prepoznatelj identiteta grada kroz revitalizaciju ovog područja, te definiranje novih smjernica za arhitektonski razvoj.Takođe predložena odluka obuhvata definisanje fasada objekata, izgradnju novih što će dodatno obogatiti izgled centra grada i doprinijeti oživljavanju kulturnog i društvenog života u Tuzli.
Direktorica UO Zavoda za urbanizam Tuzla, Selma Imamović je istakla da Gradskom vijeću Grada Tuzle prosljeđuje tekst druge izmjene dijela koji obuhvata „Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline“Stupine“ u Tuzli , Hotel Tuzlu i probleme sa infrastrukturom.

Razmatrana su rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa o opterećenju zemljišta , pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever „ u Tuzli putem nadmetanja-licitacije koju je pojašnjavao Savjetnik u Službi za geodetske i imovinske pravne poslove, Jasmin Bajrić .

Za privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta u Gradu Tuzli u toku ovog postupka na licitaciji će biti ponuđene nekretnine u Poslovnoj zoni „Kreka Sjever“ površine oko 3000 kvadratnih metara, sa početnim tržišnim cijenama ovih parcela oko 35 KM sa PDV-om po metru kvadrarnom.

Pored  ovoga na Kolegiju je razmatran i Izvještaj o rješavanju Upravnih stvari u upravnom postupku Tuzle za 2023 godinu.Sve odluke koje će biti utvrđene će se proslijediti Gradskom Vijeću na usvajanje, istaklnuto je ovom prilikom.

Duška Rebić