Održan sastanak o unaprjeđenju stanja sigurnosti u saobraćaju u TK

U prostorijama Uprave policije MUP-a TK, načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović, sa saradnicima, održao je radni sastanak sa komandirima policijskih stanica. Na sastanku, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za proteklu 2021.godinu, kao i druga aktuelna sigurnosna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.

Tokom sastanka usaglašene su smjernice budućeg operativnog djelovanja, s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva Uprave policije MUP TK-a, koji se odnose na unapređenje stanja sigurnosti u saobraćaju, efikasniju borbu protiv svih oblika kriminala i održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira.