Održan sastanak na temu poboljšanja sigurnosti i bezbjednosti na području grada Gračanice

U četvrtakl je u kabinetu Gradonačelnika održan sastanak na temu poboljšanja sigurnosti i bezbjednosti na području grada. Sastanku su prisustvovali Gradonačelnik Nusret Helić sa saradnicima, načelnik Policijske uprave Gračanica, Zoran Teofilović, komandir policijske stanice Gračanica, Zehrudin Hasić sa saradnicima, Predsjednica Općinskog suda, Meliha Hadžihasanović i direktorica Centra za socijalni rad, Jasminka Begović.

Nakon što je Gradonačelnik dao uvodne napomene u kome je naveo najveće sigurnosne probleme a prije svega, krađe, kriminal, nasilje u porodici i vršnjačko nasilje, problem droge i dr. i zatražio odgovorniji odnos svih prisutnih u okviru svoje nadležnosti te većoj međusobnoj komunikaciji, svi prisutni su dali svoje viđenje problematike, uzroke stanja te prijedloge za poboljšanje.

Poslije analize stanja i dvoiposatne rasprave usvojeni su zaključci koji treba da stanje sigurnosti podignu na viši nivo:

  1. Gradonačelnik će odmah formirati stručno radno tijelo sastavljeno od čelnih ljudi institucija u čijoj nadležnosti je sigurnost građana. Tijelo će se sastajati redovno i koordinirati sve aktivnosti oko sigurnosti, pa i rješavanje pojedinačnih najtežih oblika;
  2. Bez obzira na svu složenost problematike zbog sveopšte društvene situacije, pa i problema u porodici, školama i dr., traži se pojačano angažovanje prije svega policijskih organa, Centra za socijalni rad i drugih javnih institucija iz ove oblasti ali i veća saradnja sa građanima;
  3. Da se na ovu temu organizuje sastanak i sa predstavnicima Centra za mentalno zdravlje;
  4. Za oblasti u kojima ne postoje Protokoli o postupanju, nadležni će iste pripremiti o čemu će se upoznati mediji i građani;
  5. Iskazana je dobra međusobna saradnja Uprave policije, Suda, Centra za socijalni rad i Gradske uprave što je doprinijelo boljoj sigurnosnoj situaciji u odnosu na prošlu godinu bez obzira na povećani broj izvršilaca i predmeta.