Održan Okrugli sto „Podrška žrtvama torture u BiH-27 godina poslije rata-Šta smo naučili iz prošlosti“

U organizaciji UG“ Vive Žene“Tuzla u velikoj Sali TC Dramar Tuzla u povodu obilježavanja 26 juna-Međunarodnog dana podrške žrtvama torture rata održan je Okrugli sto „Podrška žrtvama torture u BiH-27 godina poslije rata– Šta smo naučili iz prošlosti“.
Cilj je aktuelizirati pitanje statusa žrtava rata, šta smo naučili iz prošlosti. Kroz Okrugli sto aktuelizira se pitanja statusa žrtava rata i ratne torture, sa osvrtom da se zajedničko analiziraju dosadašnji napori da se obezbijede prava i psihosocijalna podrška žrtvama krivičnih djela ratnog zločina i drugih oblika torture iz proteklog rata.
Kroz Okrugli sto nama je važno da pitamo sami sebe i kažemo mladim ljudima šta smo dobro uradili, gdje smo pogriješili .Važno je na samo za mlade ljude, nego i za druge zemlje, kao što je Ukrajina, da nauče nešto iz ovoga što smo mi pogriješili, istakla je Jasna Zečević, predsjednica UG „Vive Žene“ Tuzla.
-Nakon 27 godina žrtve seksualnog nasilja u BiH se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije , nepravde i stigmatizacije. Preživje žrtve rata ni poslije toliko godina bh društvo nije ništa naučilo iz prošlosti, a ne primjenjuju se Zakoni za ostvarenje prava koja žrtve imaju.
Žrtve se ismijavaju na neki način i dalje se okrivljuju.U Zakonu za civilne žrtve rata stoji da imaju prioritetno zdravstveno i školovanje naše djece, stambeno pitanje, ali to se još ne rješava i zakoni se ne primjenjuju.Pored toga imamo i majke koje imaju iz čina silovanja po dvoje djece, ali o njima država ne vodi ništa i poslije 26 godina rata, borimo se da se ta djeca priznaju- istakla je MirsadaTursunović, predsjednica  Udruženja preživjelih „Naš Glas“.
Sa svojim različitim predrasudama društvo se nalazi u tišini, a vemoa je važno da mladi bivaju osvješteni predrasudama, koje vladaju kako bi pomogli žrtvama da izađu iz okvira tišine, kazala je dr.sc. Ljubica Tomić, Selimović prof.na Odsjeku za pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu UNTZ.
“Trebamo se poučiti iskustvima drugih zemalja, kao što je Njemačka, koja bez predrasuda govori kroz obrazovanje o zločinu nad Jevrejima.Potrebno je implementirati pozitivne primjere u našim obrazovnim programima i to bez predrasuda jednim objektivnim pristupom gdje znanje i nauka trebaju dati svoj doprinos” kazao je dr.sc. Izet Šabotić , prof. na Odsjeku za istoriju na Filozofskom fakultetu UNTZ.
Uz obilježavanje sedmice sjećanja i podrške žrtvama torture održati će se mirna šetnja na Slanoj Banji 26.juna u nedelju puštanjem balona u zrak , kao poslana podrška svim žrtvama torture u svijetu, ističu iz UG „Vive Žene“ Tuzla.
Duška REBIĆ