Odražana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U funkciji priprema materijala za narednu martovsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, dana 18.03.2019. godine, Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima održao je 49. redovnu sjednicu Kolegija. Na dnevnom redu razmatrano je ukupno 12 tačaka i u okviru njih 15 podtačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu Kolegija gradonačelnika, između ostalih, razmatrani su i upućeni Gradskom vijeću Tuzla: prijedlog Zoning plana Privredne zone Mlake u Tuzli s prijedlozima odluka o usvajanju i provođenju Zoning plana. Donošenjem Zoning plana Privredne zone Mlake u Tuzli stvaraju se uvjeti za formiranje još jedne privredne (poslovne zone), pa time i dalji razvoj privrede i povećanje broja radnih mjesta u našem gradu. Osim toga, na dnevnom redu su razmatrani i proslijeđeni Gradskom vijeću Tuzla i sljedeći materijali: Plan edukacija i obuke stanovništva u cilju prevencije od djelovanja prirodnih i drugih nesreća, Informacija o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2018. godini, Informacija o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena u mjesnim zajednicama na području grada Tuzle, kao i Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzle u 2018. godini .

Posebna pažnja posvećena je Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade čijim je izmjenama vrijednost komunalnog boda umanjena za 40%, tj. usvajanjem predloženih izmjena Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade vrijednost boda komunalne naknade biti će umanjena sa dosadašnjih 0.005 KM/m2 na 0.003 KM/m2.