Odobrena sredstva za završne radove na Centru za autizam

 Vlada TK je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju 77.678.71 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Doznačena sredstva odnose se na vanjsko uređenje. Prema informacijama iz Ministarstva objekti namijenjeni za Centar za autizam Tuzla su završeni preostalo je još vanjsko uređenje i ugradnja podstanice za centralno grijanje, a završene su i sve pripreme za početak radova za vanjsko uređenje objekta.