Odluke Vlade TK donesena na redovnoj 47. sjednici

Vlada je prihvatila Izvještaj o poduzetim mjerama sa preporukama iz konačnog izvještaja o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u FBiH, u JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021.godinu.

Također, prihvaćena je Informacija Ministarstva finansija o uočenim nedostacima iz prethodne revizije za 2022. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila sve budžetske korisnike da poduzmu aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka.

Vlada je donijela odluke o prijenosu ranije nabavljenih stalnih sredstava, koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Kantonalne uprave civilne zaštite, na gradove Tuzla i Živinice, te općine Čelić, Kladanj i Teočak.

U cilju realizacije Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, a radi obezbjeđenja finansijskih sredstava za nabavku linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla i dostavljenih zahtjeva budžetskih korisnika Kantonalne uprave civilne zaštite, JU Bosanski kulturni centar Tuzla, Ministarstva finansija i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Vlada je na jučerašnjoj sjednici zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Rok za dostavljanje rebalansa Budžeta Vladi Tuzlanskog kantona je 14.02.2023.godine.

Vlada je utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciju Troškovi manifestacija. Iz ovih sredstava planirana je podrška manifestacijama koje afirmiraju društveni, ekonomski, privredni, kulturni, sportski i drugi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.

Zbog neophodnosti usklađivanja sa federalnim propisima Vlada je izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica.

Vlada je dala saglasnosti za isplate naknada predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Opće pravo koji se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, kao i predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovno pravo koji se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

U cilju ispunjavanja odredbi sporazuma sa sindikatima, Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenicima JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Sa zadatkom da sačini Program obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i isti u formi prijedloga dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na odlučivanje, Vlada je formirala koordinaciono tijelo za obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.