Odluke u okviru kadrovskih pitanja: Saglasnost za imenovanje Seada Avdića za direktor JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je privremeno imenovala upravne odbore Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Također, Vlada je dala saglasnost za imenovanje Avdić Seada, dipl. ing. geologije iz Banovića za direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, na period od 4 godine.

Osim navedenog vlada je donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.