Odluka pred GV Tuzla: Naknade za rad u upravnim/nadzormim odborima od 150 do 350 KM

Gradsko vijeće Tuzla,  na svojoj 12. redovnoj sjednici koja će se održati u srijedu 23. februara 2022. godine raspravljat će i o Odluci o utvrđivanju naknada za rad u organima javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, javnih ustanova, javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla

Kako je navedeno u prijedlogu Odluke koji će se naći pred viječnicima, njom se utvrđuje najviši iznos neto naknade za rad u organima javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, javnih ustanova, javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

Tako su predviđene naknade:

 • punomoćniku koji učestvuje u radu i odlučivanju na skupštini javnog preduzeća i javnog komunalnog preduzeća određuje se neto naknada u iznosi od 30%  neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku  za svaku održanu redovnu ili vanrednu sjednicu skupštine.
 • članovima nadzornog odbora javnog preduzeća i javnog komunalnog preduzeća određuje se mjesečna neto naknada:
 1. predsjedniku do 350,00 KM,
 2. članu do 300,00 KM;
 • članovima upravnog odbora u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Tuzla određuje se mjesečna neto naknada:
 1. predsjedniku do 350,00 KM,
 2. članu do 300,00 KM;
 • članovima upravnog odbora u ostalim javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Tuzla određuje se mjesečna neto naknada:
 1. predsjedniku do 250,00 KM,
 2. članu do 200,00 KM;
 • članovima nadzornog odbora u javnim ustanovama, javnoj ustanovi za predškolski odgoj  i obrazovanje čiji je osnivač Grad Tuzla određuje se mjesečna neto naknada::
 1. predsjedniku do 250,00 KM,
 2. članu do 200,00 KM;
 • članovima odbora za reviziju u javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima određuje se mjesečno neto naknada:
 1. predsjedniku do 200,00 KM,
 2. članu do 150,00 KM.

Mjesečne naknade mogu se isplatiti za mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica navedenih organa preduzeća ili ustanove.

Iznos naknade za upravni odbori Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, čiji su suosnivači Grad Tuzla i Tuzlanski kanton određen je propisom Vlade Tuzlanskog kantona. 

(Tuzlainfo.ba)