Odabrane tri online platforme putem kojih će građani moći iskoristiti turističke vaučere

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaključilo je listu aplikanata koji su zadovoljili uslove za pružanje usluga smještaja građana uz subvenciju turističkim vaučerima u iznosu od 200 KM, a u svrhu promocije unutrašnjeg turizma.

Jedna od odluka je bila i dodjela turističkih vaučera u vrijednosti od 200 KM građanima koji putem online platforme rezerviraju smještaj.

Online platforme moraju omogućiti građanima smještaj u ugostiteljskim objektima na području FBiH u cilju promocije domaćeg turizma.

Putem javnog poziva odabrani su eKuponCitydeal te Linden (platforma odmoriubih.ba). Odabrane kompanije imaju sjedište u Sarajevu, a ministarstvo će svakoj od tri doznačiti sredstva u iznosu od 666.666,66 KM.

Uvjete javnog poziva nisu zadovoljili Bi Consulting iz Sarajeva te Brodomerkur iz Širokog Brijega.

Program traje do 31. decembra ove godine, a njime bi se građani trebali motivirati da svoj odmor ili barem dio odmora, provedu u BiH.

Najmanji paket na osnovu kojega je moguće dobiti vaučer od 200 KM treba iznositi 250 KM.

Očekuje se da će nadležno ministarstvo blagovremeno obavijestiti građane kada vaučeri budu operativni.