Od sutra podnošenje zahtjeva za izdavanje elektronskih knjižica

Skoro 400 hilajda osiguranika na području TK od sutra biti će u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje elektronskih zdravstvenih knjižica. Obzirom da se zatjevi za izdavanje knjižice moraju predati lično, Zavod zdravstvenog osiguranja TK  će predaju zahtjeva realizirati na dva načina, a sve u cilju smanjenja gužve na šalterima. Jedan od njih jeste da će Zavod privrednim subjektima, budžetskim korisnicima dostaviti zahtjeve koje će biti dostavljeni zaposlenima na popunjavanje.

“To se odnosi na one radnike koji su nosioci osiguranja. Oni lično moraju podnijeti zahtjev, potpisani i naravno oni na zahtjev mogu upisati članove porodice, ali samo one članove koji su osigurani preko tog radnika. Kada je riječ o onim članovima porodice koji su samostalni nosioci osiguranika će morati posebno podnijeti zahtjev. Kada je riječ o zaposlenima, poslodava kada prikupi sve zahtjeve, uz spisak radnika dostavit će to sve Zavoda i mi ćemo se organizovati i izvršiti štampanje i dogovoti sa poslodavcem kada ih može preuzeti i kada će one biti stavljene u funkciju” rekao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

 

Međutim, drugi osiguranici će zahtjeve morati predati lično, a zahtjev mogu preuzeti na službenoj stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ili na šalteru Zavoda.

 

„Drugi smjer u kojem idemo jeste da osigurano lice mora lično doći na šalter i predati zahjtev i osnovu tog zahtjeva on će dobiti potvrdu i bit će obavješten o načinu i vremenu preuzimanja legitimacije i stavljanju legitimacije u njenu funkciju” dodao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK.

Kada je riječ o uvođeju e ligitimacije to predstavlja prvi korak u procesu integrisanog informacionog sistema u zdravstvenoj zaštiti.  Nakon toga, radit će se na uvođenju e-kartona,  e-recepta i e.dijagnostike kao i e laboratorije čime se se kompletirati proces reforme zdravstvene zaštite građana TK.

“Osigurana  osoba dolazi ljekaru sa legitimaciju i tada već ima e karton gdje se vodi medicinska dokumentacija. Kada se uspotavi e recept, ljekar nema obavezu da prepiše recet na papir i da osigurano lice ode u apoteku po neki lijek, ovako će ljekar samo upisati na e recept i jedina obaveza osiguranika jeste da ode i podigne recept u apoteku. Kada je riječ o dijagnostici, sve ono što su do sada osigurana lica morala raditi, a to je dolazak kod ljekara, zatim zakazivanje, čekanje poziva od ljekara, to će biti skraćeno na jednom nivou. MI ćemo u našem sistemu imati umrežene zdravstvene ugovorene ustanove i tada će biti vidjljivo da pacijent ima određenu dijagnostiku gdje će vršiti dalje pretrage. Kada je riječ o očitavanju nalaza, svaka zdratvena ustanova će biti umrežena i svaki zdravstveni radnik će moći da vidi stanje pacijenta i njegove nalaze. U laboratorijskom smislu, to će mnogo olakšati pacijentima jer više neće biti uputnica koje će upućivati na određene laboratorijske pretrage, nego pacijent je jedino dužan da dođe na termin rađenja laboratorijskih pretraga” zaključio je Kurtalić.

 

Prvo izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije je besplatno, dok će izrada druge ligitimacije u slučaju gubitka i oštećenja ili isteka legitimacije biti naplaćivana. E zdravstvena legitimacija važi deset godina, za osobe do 65 godina, dok za one starije ona neće imati rok važenja

 

(rtvslon.ba)