Od ponedeljka na ulicama TK presretači s ugrađenim najsavremenijim radarskim sistemom

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je u krugu Jedinice za specijalnu podršku i Jedinice za saobraćaj u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli upriličila prezentaciju 45 novih vozila za potrebe policije.

 

Direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman u izjavi za medije je kazao da će novonabavljena vozili biti raspoređena policijskim stanicama odnosno upravama dok je par vozila vozila biti korišteno u druge svrhe.

“Nabavljeno je pet kombi vozila za Jedinicu za specijalnu podršku te 40 vozila za lokalne policijske jedinice. S tim što već odranije imamo nabavljena dva presretača. Zahvaljujući najnovijim izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a TK nakon 20 godina ponovo je formirana Jedinica za saobraćaj čija je isključivo nadležnost biti sigurnost saobraćaja na području Tuzlanskog kantona sa akcentom na magistralne i regionalne puteve. Ova jedinica je opremljena sa najmodernijim vozilima za obavljanje zadataka, a to je prije svega evidentiranje saobraćajnih prekršaja. Također, želim da naglasim da će od ponedjeljka u upotrebu biti pušteni specijalna vozila tzv. presretači. Već smo ranije građani informisali o tim vozilima” – kazao je Korman koji je kazao da je stanje u saobraćaju zadovoljavajuće, a u prlog tome ide podatak da je manji broj smrtno stradalih i povrijeđenih lica u saobraćajnim nesrećama.

 

Ministar MUP-a TK Hajrudin Mehanović je istakao da je ovo najveća poslijeratna isporuka vozila kada je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za koje namjene je izdvojeno negdje oko 2,5 miliona KM uz presretače i plus dva vozila nabavljena za potrebe administracije.

 

“U narednim danima će biti potpisani ugovori i za nabavku oklopnih transportera, dok nastavlja i procedrura za nabavku dugih cijevi koja je u više navrata bila obustavljena zbog razih žalbi od strane dobavljača. Osim predstavnika medija prezentaciji novonabavljenih vozila su prisustvovali i predstavnici Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona i MUP-a TK.

 

Sasvim sigurno da će nova službena vozila Uprave policije MUP-a TK doprinijeti većoj operativnosti te poboljšati rad policije na terenu.