Od naredne godine veća minimalna plata u FBiH

Minimalna plata koja je do sada iznosila 543 KM od januara ona će iznositi 596 KM, i ukoliko se na taj iznos doda porez na dohodak ona će iznositi 620 KM, saopćilo je to Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH koje je danas održalo  sjednicu u zgradi Vlade FBiH na kojoj  razmatrano usklađivanje najniže plate za narednu godinu. Iako je Savez samostalnih sindikata FBiH predlagao da ona bude 750 KM prema riječima stručnjaka to u ovom trenutku nije moguće.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je nakon sjednice rekao da je prijedlog Vlade Federacije BiH za najnižu platu od 1. januara 2023. godine 596 KM.

– U vezi usklađivanje iznosa najniže plate za iduću godinu postoje neznatna neslaganja što ne bi trebalo predstavljati problem. Vlada FBiH je izašla sa prijedlogom da to bude 596 KM, a sindikat je izračunao nešto više, čini mi se 604 KM tako da to nije nešto što bi trebalo praviti problem bar kada se tiče Uredbe – naveo je Smailbegović.

Druga tema o kojoj su razgovarali članovi ESV, kako je dodao, odnosi se na to da se za iduću godinu pokuša naći model, na način da se povećanje plata radnicima ide bez doprinosa ili sa nekim minimalnim doprinosima kako bi se oslobodilo što više novca, da radnici dobiju direktno.

– Naš prijedlog koji smo radili i sa sindikatom ima dvije opcije. Jedna je izmjena zakona po hitnoj proceduri gdje bi se do 400 KM djelomično oporezivalo, samo 15 posto, ili druga varijanta kroz izmjene pravilnika. I tu smo imali načelnu suglasnost svih partnera, sindikata i Vlade – dodao je Smailbegović.

Uime delegacije sindikata u ESV FBiH Mevludin Bektić je rekao da u vezi usklađivanja najniže plate nisu dali svoje pozitivno mišljenje jer nisu bili suglasni sa Uredbom kad je donesena, pa nisu mogli prihvatiti ni današnje usklađivanje.

– To praktično znači povećanje od 53 KM što nisu dostatna sredstava uzimajući u obzir inflaciju koja je dosezala i do 19 posto – naveo je Bektić.

Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH je rekao da je došlo je do usklađivanja minimalne plate u skladu sa Uredbom.

– Mi kao sindikat nismo zadovoljni, tražili smo da ta minimalna plata bude 70 posto od prosjeka Federacije BiH. To je neto plata bez toplog obroka, bez prevoza. Došlo je do usklađivanja i ta minimalna plata će od januara biti 596 KM – naveo je Kurtović.

Prema njegovim riječima, donesen je zaključak u skladu sa konsultacijama na ESV da se do 400 KM povećaju minimalne plate putem izmjena zakona koji su u proceduri ili donošenjem pravilnika.

– Danas je donesen takav zaključak i mi ćemo sa Udruženjem poslodavaca pokrenuti inicijative i aktivnosti da se ova minimalna plata faktički poveća na godišnjem nivou do 400 KM zavisno od poslodavca, ko može ispoštovati taj proces. U suštini, ako će ta najniža plata od januara biti 596 KM, da se poslodavcima dozvoli da do 400 KM mogu povećati tu minimalnu platu –  dodao je Kurtović.