Od 1. septembra topli obrok zaposlenima u državnim institucijama 11 KM

Odlukom o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada koju je usvojilo Vijeće ministara BiH zaposlenim u institucijama BiH  ‘topli obrok’ od 1. septembra 2022. godine povećava se sa sadašnjih 8,00 KM na 11,00 KM.

Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6,00 KM.

Također, od 1. septembra će dnevna i sedmična naknada za prijevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog ovisno o broju kilometara, biti povećana za oko 20%.

Utvrđeno je to donošenjem Odluke o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine.