Oblježavanju Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača pridružio se i Savez “EKO-ZELENI TK” uz Ekološke poruke

Uz Međunarodni dan ozonskog omotača koji se obilježava diljem svijeta 16. septembra Savez“ EKO-ZELENI „ TK sa svojim preporukama za ekološke Kampanje zaštite ozonskog omotača, Ekološki savez EKO –ZELENI TK se oglasio sa podsjećanjem na ovaj datum.Predsjednik Saveza Eko-zelenih TK , prof.dr. Muhamed Omerović podsjeća da je Ozonski omotač sloj u atmosferi Zemlje koji sadrži relativno visoke koncentracije ozona i apsorbira sunčevu svjetlost visokih frekvencija (UV) koja je štetna za živi svijet naše planete.Montrealski protokol je najuspješniji međunarodni sporazum u zaštiti okoliša koji danas broji 197 zemalja, članica brzim i nekontrolisanim razvojem čovječanstva, osobito nakon industrijske revolucije došlo je do narušavanja ravnoteže prirodnim zemljanih procesa.Kao posljedica uslijedile su klimatske promjene koje su posljednjih godina sve uočljivije, porastom globalne temperature, oštečenjem ozonskog omotača , porast količine ultraljubičastog (UV), ultraljubičastog zračenja koje dopire do zemlje, pa time i porast kožnih oboljenja, otapanje ledenjaka i učestalije poplave itd. Brojne biljne i životinjske vrste nestaju.
Kako ističe prof.Omerović , prijedlozi ekoloških mjera  su zaštite čovjekove okoline za smanjenje emisija CO2  NOx, ozonskog ekrana i uticaja na razvoj ekološke discipline u privredi i području saobraćaja.Ovim aktivnostima pridružuje se milioni ljudi civiliziranog svijeta u zaštiti života na Zemlji (biosferi) promoviranje važnosti ekološkog ponašanja čovjeka u naučno-tehnološkom razvoju na planu jačanja javne svijesti o potrebi zaštite ozonskog omotača.
Želimo da se razvijaju zelene tehnologije (CDM programi-mehanizmi čistog razvoja ) izvodljivih ekoloških akcija pošumljavanja, podizanje zelenih i urbanih zona ,drvoredi, aleje, parkovi, gradnja zaobilaznica za gradove, smanjenje automobila u urbanim sredinama, razvoj biciklizma, upotreba taksi prevoza i slično.
Dolazi nam jesen,početak toplifikacije koje je još uvijek neadekvatno. Prijeti nam pojava smoga, što može učiniti pojedinac da se smanje emisije štetnih plinova i tako da zaštitimo zdravlje svih nas,naglašava prof.Omerović.

Piše:Duška REBIĆ