Objavljena Rang lista za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK objavilo je Rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju  uslove iz Javnog poziva
za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK koja se može preuzeti OVDJE

Objavljena je lista i aplikanata koji nisu ispunili uslove iz Javnog poziva, a koju možete preuzeti OVDJE