Objavljena detaljna pravila o uslovima i procesu kupovine turističkih paketa u okviru programa turističkih vaučera

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine je na web stranici objavilo detaljna pravila o uslovima, ali i procesu kupovine turističkih paketa za građane ovog entiteta u okviru programa turističkih vaučera Vlade FBiH, a koji će biti dostupni od ponedjeljka 8. augusta.
1. Prodaja paketa u okviru programa turističkih vaučera Vlade FBiH počinje 8.8.2022. godine i traje do utroška raspoloživih sredstava u iznosu od 2 miliona KM, određenih Odlukom Vlade FBiH za program turističkih vaučera, odnosno najkasnije do 30.12.2022. godine.
2. Ukupan broj raspoloživih vaučera je 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme putem kojih se realizuje ovaj program na raspolaganje je dobila 1/3 od ukupnog broja.
3. Turistički vaučer nije dostupan u fizičkom obliku, formi promo koda ili sličnoj, ne može se čuvati, prenositi, pokloniti ili prodati. Turistički vaučer se aktivira prilikom kupovine jednog od turističkih paketa kreiranih u okviru ovog programa, u vidu popusta od 200,00 KM prilikom obračuna finalne cijene paketa u procesu kupovine. Završetkom kupovine paketa uz popust od 200,00 KM kupac je iskoristio svoj turistički vaučer.
4. Nije moguća rezervacija vaučera za određenu osobu ili za neku buduću kupovinu. Kupovinom jednog paketa korisnik će utrošiti jedan vaučer. Stoga, prvih 10.000 kupaca koji imaju pravo na korištenje turističkih vaučera Vlade Federacije BiH ostvarit će mogućnost kupovine paketa iz ovog programa, uz popust od 200,00 KM.
5. Prodaja turističkih paketa u okviru ovog programa će se vršiti isključivo putem tri odabrane elektronske platforme: citydeal.ba, ekupon.ba i odmoriubih.ba.
6. Vrijednost subvencije Vlade Federacije BiH, odnosno vrijednost turističkog vaučera, po jednom turističkom paketu iznosi 200,00 KM.
7. Minimalna cijena pojedinačnog turističkog paketa iznosi 250,00 KM, te kupac prilikom kupovine mora minimalno doplatiti 50,00 KM ili više, u slučaju da je cijena paketa viša (Naprimjer, ukoliko je cijena paketa 430,00 KM, kupcu će biti odobren popust od 200,00 KM na ime turističkog vaučera, a mora doplatiti 230,00 KM da bi završio kupovinu).
8. Nije dozvoljeno kupiti ili platiti paket direktno kod ponuđača paketa / smještajnog subjekta, kompletan proces kupovine i plaćanja obavlja se putem elektronske platforme.
9. Nakon uplate naznačene cijene pakete umanjene za turistički vaučer u vrijednosti od 200 KM, kupac će dobiti elektronsku potvrdu kupovine, koju mora pokazati prilikom korištenja paketa.
10.  Plaćanje ostatka cijene paketa, preko iznosa subvencije Vlade FBiH od 200,00 KM, vrši se prilikom kupovine paketa putem elektronske platforme, na jedan od ponuđenih načina, u skladu sa pravilima svake pojedinačne platforme (Visa ili Mastercard karticom putem sigurnog sistema za kupovinu putem interneta, uplatom na račun platforme putem internet/mobilnog bankarstva, uplatnicom u banci ili pošti, na fizičkom prodajnom mjestu,…).
11. Lista dostupnih turističkih paketa bit će predstavljena 8.8.2022. godine na odabranim platformama kada i počinje prodaja istih. Nije moguće prije ovog datuma rezervisati pravo na korištenje vaučera, rezervisati određeni termin uz garanciju naknadnog plaćanja uz korištenje vaučera, niti kupiti određeni paket iz redovne ponude elektronskih platformi i tražiti refundaciju u vrijednosti turističkog vaučera. Pravo da ponude svoje turističke pakete u okviru ovog programa imaju registrovana pravna lica ili fizička lica – obrtnici, registrovani za pružanje usluga smještaja u skladu sa važećim propisima Federacije BiH.
12. Lista dostupnih turističkih paketa za kupovinu u okviru ovog procesa će se mijenjati tokom provedbe procesa s obzirom da je moguće da neki od smještajnih subjekata popuni kapacitete i obustavi prodaju ili da novi smještajni subjekt ponudi svoje usluge putem platformi. Svaki smještajni subjekt koji odluči ponuditi svoje usluge u okviru ovog programa može samostalno odlučiti da li će ponudu predstaviti na jednoj ili više platformi.
13. Na elektronskim platformama je uz popust od 200,00 KM (turistički vaučer Vlade FBiH) moguće kupiti samo jasno označene ponude kreirane za ovaj program.
14.  Turistički paket sadrži minimalno jedno noćenje u određenoj smještajnoj jedinici (soba, apartman, kuća,…), u koju se može smjestiti jedna ili više osoba, ali samo jedna osoba (kupac) može iskoristiti vaučer za kupovinu tog paketa (Naprimjer: Ukoliko je opcija paketa dva noćenja za dvije odrasle osobe u hotelskoj sobi, jedan je kupac tog paketa, iako će putovati i boraviti dvije osobe, i moguće je utrošiti samo jedan vaučer pri kupovini i umanjiti ukupnu cijenu paketa za 200,00 KM).
15. Pravo na kupovinu turističkog paketa u okviru ovog programa ima osoba koja zadovolji sljedeće uslove:
a) Da ima 18 ili više godina
b) Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine, sa registrovanim mjestom prebivališta na području Federacije BiH
c) Da nije ranije kupio/la paket u okviru ovog programa, ni na jednoj od tri odabrane platforme.
16. Kupac ne može kupiti turistički paket iz grada/općine u kojoj ima prijavljeno prebivalište.
17. Kupac ne može kupiti turistički paket poslovnog subjekta u kojem je zaposlen.
18. Kupac turističkog paketa mora biti i jedan od korisnika istog.
19. Kupac koji zadovoljava kriterije može u toku trajanja programa kupiti samo jedan paket sa vaučerom, na jednoj od platformi koju odabere.
20. Više osoba koje imaju pravo na korištenje vaučera, a ranije nisu iskoristili to pravo niti na jednoj od tri odabrane platforme, mogu kupiti po jedan paket u istom objektu i spojiti ih u duži boravak (Naprimjer: supružnici mogu kupiti po jedan paket od dva noćenja za dvoje, iskoristiti svaki po jedan vaučer i spojiti pakete u odmor od četiri noćenja za dvoje).
U slučaju da kupci žele na ovaj način spojiti pakete, preporučena je provjera raspoloživosti u skladu sa pravilima svake platforme, prije kupovine, kako bi kupci bili sigurni da smještajni objekat raspolaže slobodnim kapacitetima u željenom periodu. Dodatno je potrebno prilikom kupovine napomenuti da se paketi spajaju.
21. Nije dozvoljeno pokloniti ili prodati kupljeni paket drugoj osobi.
22. Preporučeno je da kupac prije kupovine turističkog paketa izvrši provjeru raspoloživosti u periodu u kojem želi koristiti paket, kroz sistem odabrane platforme ili direktnim kontaktom sa smještajnim subjektom čiji paket planira kupiti.
23. Ukoliko kupac izvrši kupovinu turističkog paketa bez prethodne provjere raspoloživosti i rezervacije datuma korištenja, moći će, u dogovoru sa smještajnim subjektom, isti iskoristiti u periodu iskoristivosti koji je naznačen u opisu svakog paketa, u skladu sa raspoloživim kapacitetima smještajnog subjekta do posljednjeg datuma važenja kupljene ponude, a najkasnije sa datumom odjave na 31.12.2022. godine.
24. Nije moguće otkazati kupljeni turistički paket. Ukoliko kupac nije u mogućnosti iskoristiti paket u unaprijed rezervisanom periodu, uz blagovremenu najavu promjene termina, u skladu sa rokom navedenim u svakoj ponudi i uz odobrenje smještajnog subjekta, moguće je jednom odabrati novi datum korištenja u skladu sa raspoloživim kapacitetima do posljednjeg datuma važenja kupljenog paketa, a najkasnije do 31.12.2022. godine.
25. Kupovinom turističkog paketa u okviru ovog programa kupac pristaje na uslove i pravila ovog programa i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje istinitost datih podataka, te da je upoznat da davanje lažne izjave predstavlja krivično djelo „Prijevara“ za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, po članu 294, stav (1) Krivičnog zakona Federacije BiH.
26. Kupcu za kojeg se utvrdi prilikom prijave u smještajni objekat, uvidom u ličnu kartu, da je u procesu kupovine paketa naveo netačne podatke sa ciljem korištenja beneficije Vlade Federacije BiH, neće biti omogućeno korištenje turističkog paketa, a smještajni objekat obavezan je prijaviti pokušaj prijevare platformi na kojoj je kupljen turistički paket, o čemu će dalje biti obaviješteno Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Proces kupovine paketa sa turističkim vaučerom
Kupovinu turističkih paketa uz korištenje turističkih vaučera Vlade Federacije BiH moguće je izvršiti od 8.8.2022. godine putem interneta na sljedećim elektronskim platformama:
#citydeal.ba,
#ekupon.ba,
#odmoriubih.ba.
Na ovaj način turistički paketi će biti lako dostupni svim građanima Federacije BiH koji imaju uređaj sa pristupom internetu, a proces kupovine bit će moguće završiti u nekoliko koraka, za vrlo kratko vrijeme iz udobnosti vlastitog doma.
Također, pakete će biti moguće kupiti na fizičkim prodajnim mjestima platformi ekupon.ba (ul. Trg djece Sarajeva 1/BBI Centar i ul. Zmaja od Bosne bb, ulaz B/TC Robot Socijalno) i citydeal.ba (ul. Zelenih beretki 14) u Sarajevu.
Da biste kupili jedan od turističkih paketa uz korištenje turističkog vaučera Vlade Federacije BiH potrebno je da pratite sljedeće korake:
1. korak
Posjetite jednu od elektronskih platformi putem kojih se realizuje program turističkih vaučera Vlade Federacije BiH i upoznajte se sa pravilima i uslovima programa.
2. korak
Ukoliko zadovoljavate kriterije da možete iskoristiti turistički vaučer Vlade FBiH, otvorite listu ponuda kreiranih za program vaučera i pronađite turistički paket koji vam odgovara.
3. korak
Kada pregledate ponude i odlučite koji biste paket željeli kupiti, preporučujemo da izvršite provjeru raspoloživosti za planirani period korištenja putem sistema za provjeru raspoloživosti platforme na kojoj kupujete ili direktno kontaktirajući smještajni subjekt, u skladu sa uputama u ponudi. Na ovaj način bit ćete sigurni da ćete paket moći iskoristiti upravo onda kada ste i planirali.
4. korak
Započnite proces kupovine paketa u skladu sa uputama i pravilima platforme na kojoj kupujete paket, unesite sve tražene podatke i pazite da su svi navedeni podaci ispravni i istiniti, jer se namjerno navođenje lažnih podataka smatra krivičnim djelom „Prijevara“ u skladu sa odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.
5. korak
Nakon unosa traženih podataka i validacije istih završite proces kupovine na jedan od ponuđenih načina na odabranoj platformi, uplatom preostalog iznosa vrijednosti paketa, koja se obračunava na način da se ukupna cijene turističkog paketa umanji za vrijednost turističkog vaučera, odnosno za 200,00 KM. Naprimjer, ukoliko kupujete paket čija je vrijednost 300,00 KM, bit će potrebno da doplatite 100,00 KM, kako biste završili proces kupovine i na taj način iskoristili Vaš turistički vaučer.
6. korak
Uplatom završavate proces kupovine, te ćete od platforme dobiti potvrdu kupovine koju trebate isprintati ili sačuvati u digitalnoj formi, te pokazati prilikom prijave u smještajni objekat.
7. korak
Nakon što ste uspješno završili proces kupovine uz turistički vaučer upoznajte se sa destinacijom koju planirate posjetiti, kako biste na najbolji način proveli vrijeme tokom odmora. Ne zaboravite podijeliti Vaše impresije, fotografije i snimke prelijepih lokacija širom Federacije BiH na društvenim mrežama kako bi i Vaši prijatelji znali da ih trebaju posjetiti.