Objavljen Javni poziv za projekte iz oblasti sporta i tjelesne kulture u TK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu.

Za ove svrhe planirana su sredstva veća od 360 hiljada KM.

Raspodjela se vrši u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta TK, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju Budžeta za 2017. godinu i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta.

Tekst javnog poziva i aplikacioni obrazac pogledajte OVDJE.