Objavljen Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u Tuzli

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14 i 7/20), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj: 01/15-A-3133-2022  od 23.02.2022. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-04-004607/22, od 09.03.2022. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-davanje-u-zakup-drzavnog-polj-zemljista-konacna-1.pdf

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Obrazac-za-prijavu-1.doc

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Izjava-1.doc