Objavljen Javni oglas: Subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Tuzla je, u petak, 17.3.2023. godine, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos subvencije ne može preći iznos od 3.000,00 KM.

Tekst Javnog oglasa, sa uslovima koje podnosioci prijave za dodjelu sredstava moraju ispunjavati, kriterijima za bodovanje i utvrđivanje reda prvenstva podnosioca prijave, potrebnom dokumentacijom i obrascima objavljen je na web stranici Grada Tuzla i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletan tekst javnog oglasa te pripadajuće obrasce i izjave možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Datum objave:17.03.2023.godine)

Prijavni obrazac i izjave


(Grad Tuzla)